Intensieve angstbehandeling voor jongeren

Intensieve angstbehandeling voor jongeren

Angstbehandelingen voor jongeren zijn effectief, maar toch blijft een deel van de jongeren angstig na behandeling en vallen velen terug in hun angststoornis.

Meisje 17 Jaar Cp

We weten dat volwassenen sneller opknappen door intensieve behandeling. Bij Karakter wordt nu onderzocht of een intensieve angstbehandeling óók effectief is voor jongeren.

Wat betekent dit voor de patiënt?
In plaats van één behandelafspraak van een uur per week, krijgt de jongere twee behandelafspraken per week van twee uur. Na drie weken is er nog een nabehandeling van één behandelafspraak per week. In deze afspraken staat het oefenen met het aangaan van angsten centraal. Doel is dat de jongere zo snel mogelijk weer de activiteiten en taken op kan pakken die hij zich tot doel heeft gesteld.

Na aanmelding snel starten
Een patiënt die wordt aangemeld voor de intensieve behandeling kan snel starten met de behandeling. (Bij aanmelding in februari kan in maart of april gestart worden.)

Wie kunnen deelnemen
-Jongeren tussen 12 en 18 jaar
-Er is sprake van sociale angst, gegeneraliseerde angst of separatie-angst

Voor verwijzers / huisartsen
Aanmeldingen voor de intensieve angstbehandeling kunnen regulier gedaan worden. Vermeld bij de aanmelding dat het gaat om intensieve angstbehandeling ‘TOPIC’. Deze intensieve angstbehandeling wordt aangeboden op locatie Nijmegen.

De intensieve angstbehandeling vindt plaats in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Meer weten?
Neem contact op met Lisanne Stone via l.stone@karakter.com

Meer informatie vindt u ook in de publicatie van ZonMW: https://publicaties.zonmw.nl/consortium-angst-en-depressie-bij-jongeren/

 

 

Terug naar boven

Waar kan ik terecht?

Vaak komen medewerkers van Karakter bij gezinnen thuis of is er telefonisch of digitaal contact. Voor andere afspraken heeft Karakter de volgende locaties: