VIPP-AUTI: laagdrempelige training ouders

VIPP-AUTI: laagdrempelige training ouders

Voor ouders van een jong kind met autisme blijkt het vaak niet eenvoudig om signalen die daarbij horen te herkennen en daar meteen adequaat op in te spelen. ‘Dat is ook logisch,’ zegt gezinsbehandelaar Marlies Hesselink. ‘Een kind met autisme vraagt nu eenmaal andere vaardigheden van ouders.

Oudersbreed

Zelf ben ik dan ook enthousiast over de VIPP-AUTI training. Met deze korte training hebben we al veel moeders en vaders verder kunnen helpen in de omgang met hun jonge kind. En dat op een positieve laagdrempelige wijze.’

Over de VIPP-AUTI
De Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting adapted to Autism (VIPP-AUTI) is een interventie voor gezinnen met kinderen met (een vermoeden van) een autisme spectrum stoornis. Deze laagdrempelige training bestaat uit maximaal zes huisbezoeken waarin filmfragmenten van ouder-kind interacties in dagelijkse- en spelsituaties gemaakt worden en met de ouders worden besproken. Het doel is de ouderlijke sensitiviteit voor de (vaak ongewone) signalen van het jonge kind met ASS (0-6 jaar) te vergroten. De VIPP-AUTI is  door het Nederlands Jeugdinstituut erkend als effectief.

Ouders vaak verrast over wat ze zien
Marlies vertelt dat ouders zoveel meer opmerken juist door die video-opname. ‘Vaak zijn ze verrast over wat ze zien en vallen dingen ineens beter op hun plek. Soms is dat ook confronterend. Zo begeleidde ik een gezin met een jong meisje met autisme. Ouders gaven van tevoren bij mij aan dat het eten echt een probleem was. Ze zou te weinig eten en het werd ook echt vaak een strijd aan tafel. We hebben een opname gemaakt tijdens het avondeten en wat bleek? Bij terugkijken zagen de ouders dat hun dochter juist prima at. Ze maakte alleen geen contact met de anderen tijdens het eten; er was geen interactie. Dat gaf ouders het idee dat het niet goed ging.
Ik zie vaak dat ouders onzeker zijn over hun aanpak. Maar als we samen een opname terugkijken merken ze op dat zaken vaak eigenlijk best goed verlopen. Door samen te observeren kunnen we dingen vaak op de essentiële punten wat bijsturen en ouders meer zelfvertrouwen geven.’

Waar beschikbaar
Bij Karakter zijn inmiddels veel gezinsbehandelaren getraind in het geven van deze interventie. Karakter biedt de VIPP-AUTI training aan gezinnen vanuit de locaties Nijmegen, Ede (ook LVB), Apeldoorn, Zwolle, Almelo en Enschede. Goed om te weten: na de intake kunnen de gezinnen vaak snel starten met deze training.

Meer weten?
Bekijk de informatie over de VIPP-AUTI op de website van het Nederlands JeugdInstituut: 

https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/VIPP-AUTI

 

Terug naar boven

Waar kan ik terecht?

Vaak komen medewerkers van Karakter bij gezinnen thuis of is er telefonisch of digitaal contact. Voor andere afspraken heeft Karakter de volgende locaties: