Angst: een gezonde emotie die soms ongezonde vormen aanneemt

Angst: een gezonde emotie die soms ongezonde vormen aanneemt

Angst! Ieder kind, jongere of volwassene heeft er weleens last van. ‘Het is goed om te beseffen dat angst eigenlijk een gezonde emotie is,’ zegt psychotherapeut Mariken van Onna. ‘Het beschermt je tegen gevaar. Zo ren je niet zomaar een snelweg op en loop je alert langs een gevaarlijke afgrond. Het gevoel van angst is niet fijn maar wel iets wat gewoon bij het leven hoort.

Karakter 0008 Mariken Van Onna 6170 1

Psychotherapeut Mariken van Onna

Het wordt pas echt een probleem als er overdreven angst is voor “gewone” dingen of voor situaties die vaak voorkomen en die een kind in zijn leven duidelijk belemmeren. Dan spreek je van een angststoornis. Zo zijn er jongeren die niet meer naar school durven gaan vanwege extreme faalangst; kinderen die iedere nacht bij hun ouders in bed slapen uit angst om alleen te zijn. Er zijn mensen die heel vaak hun handen wassen uit angst om in aanraking te komen met bacteriën en er zijn kinderen die de hele dag door piekeren over alles wat ze zou kunnen overkomen.'

Thomas durft niet meer goed naar school te fietsen. Hij is in het verleden meerdere keren in aanraking gekomen met jongens die rotopmerkingen maken. Hij weet niet hoe hij moet reageren en of hij wel snel genoeg weg is als ze op hem afkomen. Hij merkt dat hij hierdoor ook minder vaak naar vrienden gaat en liever gebracht wil worden naar sporten. Hij vindt dit zo stom van zichzelf… hij moet dit toch zelf kunnen...

Mariken: 'Je kunt enorm onder een angststoornis lijden. En ook op de andere leden van het gezin heeft het vaak flinke impact. Belangrijk dus om er snel mee aan de slag te gaan.’

Ouders willen beschermen 
'Bij Karakter zien we voornamelijk kinderen en jongeren voor wie eerdere hulp niet voldoende heeft gewerkt. Bij de start van een behandeling onderzoeken we welke factoren de angstklachten in standhouden en welke functie en betekenis de angst heeft. Vaak zien we dat er patronen in gezinnen en tussen ouders en kind zijn ontstaan die op de kortere termijn helpen, maar niet op de langere termijn. Bijvoorbeeld het vermijden van situaties die angst oproepen of dat ouders geen eisen meer aan een kind/jongere stellen.  

Behandeling: stap voor stap
De behandeling bij Karakter bestaat uit psycho-educatie, exposure en cognitieve therapie. Bij exposure zoeken we juist die prikkels op die angst oproepen. Dat doen we zowel denkbeeldig als in werkelijkheid. Met cognitieve therapie helpen we een kind/jongere denkfouten op te sporen die hem belemmeren bij het aangaan van de angst. Ouders worden altijd bij de behandeling betrokken.

De duur van de behandeling is verschillend. We brengen eerst in kaart welke factoren van invloed zijn op het ontstaan en het in stand houden van de angst. Daarna kunnen we een schatting geven van de  behandelduur.

Nog veel winst te halen
De behandeling van angststoornissen is effectief! Toch denken we dat er nog veel winst te halen valt, door bijvoorbeeld de behandeling intensiever te maken en het meer oefenen in praktijksituaties. Om die reden doen we vanuit Karakter mee aan een landelijk onderzoek om de behandeling van angststoornissen bij kinderen en jongeren te verbeteren.
Wilt u hier meer over dit onderzoek weten? Lees het artikel in de publicatie van ZonMw: Samen de Jeugdsector verbeteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar boven

Waar kan ik terecht?

Vaak komen medewerkers van Karakter bij gezinnen thuis of is er telefonisch of digitaal contact. Voor andere afspraken heeft Karakter de volgende locaties: