FACT: de kracht van korte lijnen!

FACT: de kracht van korte lijnen!

John is twee maanden geleden plotseling gestopt met zijn mbo-opleiding. Het ging al langer niet goed. Hij zit nu thuis waar hij de dag doorbrengt met slapen en gamen. Zijn stemming gaat steeds verder bergafwaarts en is hij gaan automutileren. Hij weet niet wat hij verder wil. ’s Avonds hangt hij vaak in het centrum rond met zijn vrienden en rookt graag een jointje. Thuis is er veel ruzie. Zijn ouders zijn de grip op hem kwijt.

Voor jongeren zoals John is er het FACT*-team.

Fact Team Ijsselland
FACT-team IJsselland

Anthon de Vos is ambulant gezinswerken bij het FACT-team IJsselland. ‘Op dit moment zien we zo’n 35 jongeren, de meeste daarvan uit Zwolle,’ vertelt Anthon. ‘Het gaat om jongeren bij wie het leven op alle fronten spaak loopt: zowel thuis als op school. Vaak zijn het zorgmijdende jongeren, veelal ook met verslavingsproblematiek. Ze kampen met verschillende psychische problemen zoals suïcidale gedachten, posttraumatische stress, borderline, opstandig gedrag en autisme. Vaak is er al wel reguliere hulpverlening geweest maar heeft dat onvoldoende resultaat gehad. Het komt ook voor dat de jongere zelf is afgehaakt.’

Zes samenwerkende jeugdorganisaties
Het FACT-team IJsselland is multidisciplinair samengesteld met inbreng van zes verschillende jeugdorganisaties vanuit de regio IJsselland. ‘Dat is de grote kracht van deze werkwijze,’ licht Anthon toe. ‘Iedere werkdag starten we met een gezamenlijk overleg. Daarin bespreken we de jongeren die we zien, de nieuwe vragen die binnenkomen en de urgentie. Samen kijken we naar de hulp die een jongere op dat moment nodig heeft, en wie van ons – gezien zijn specialisme – dat het beste kan oppakken. Vervolgens gaan we op pad. Het is ook de kracht van korte lijnen. Iedereen kijkt vanuit zijn eigen invalshoek naar de cliënt en kan zo expertise toevoegen.’

Actief naar zorgmijdende jongeren
De FACT-aanpak blijkt met name goed te werken voor zorgmijdende jongeren. Anthon: ‘Zij hebben soms ook het vertrouwen in hulpverlening verloren. Als team gaan wij actief op ze af en werken aan een vertrouwensband. Vaak lukt dat, maar soms zitten we ook tegen gedwongen zorg aan. Door hulp van ons FACT-team lukt het vaak om jongeren weer naar school te laten gaan, kunnen ze toch thuis blijven wonen of wordt voorkomen dat ze opgenomen worden. Jongeren en hun ouders krijgen weer vertrouwen in de hulpverlening en gaan de samenwerking met ons en bijvoorbeeld school weer aan. Wat soms wel frustrerend is dat we jongeren maar kunnen begeleiden tot hun 18e jaar. Dan stopt de hulp vanuit het FACT-team en wordt de jongere overgedragen naar de volwassenenpsychiatrie. Het blijft een kwetsbare leeftijd bij een kwetsbare doelgroep, die juist gebaat is bij continuïteit. Die leeftijd zouden we daarom graag uitbreiden naar 23 jaar.’

Waardevol voor gemeenten
Het FACT jeugdteam IJsselland heeft vorige maand, met een uitstekende score, het keurmerk Jeugd Flexible ACT ontvangen van het CCAF. Met deze toekenning zijn nu vijf van de zes FACT-teams waarin Karakter een specialistische rol heeft, gecertificeerd. Deze zes teams - samenwerkingsverbanden met wisselende samenstellingen van de organisaties Karakter, Pro Persona, Eleos, GGNet, RIBW-Arnhem, Accare, Trias, Tactus, Ambiq en Dimence JeugdGGZ - kwamen afgelopen maand bijeen in Arnhem. Tijdens deze bijeenkomst werd het nieuwe zorgprogramma FACT jeugd gepresenteerd. Deze is ontwikkeld door een gezamenlijke expertgroep, waarbij ook onderzoek is gedaan naar de inzet van FACT. De gemeente ziet het belang van de interdisciplinaire samenwerking tussen de verschillende organisaties als zeer waardevol. De inzet van FACT is passend in de gemeentelijke regio.  

Meer informatie
Meer weten over FACT-team IJsselland? Wilt u weten wat het FACT-team kan betekenen voor uw cliënt? Neem contact op met Karakter Zwolle, 038-4561100 of factjeugdzwolle@karakter.com 

Meer informatie over FACT-jeugdteams van Karakter >

*FACT: Flexible Assertive Community Treatment

 

Terug naar boven

Waar kan ik terecht?

Vaak komen medewerkers van Karakter bij gezinnen thuis of is er telefonisch of digitaal contact. Voor andere afspraken heeft Karakter de volgende locaties: