KLAVER: Kwaliteit van Leven en Adaptief VERmogen bij kinderen/jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB).

KLAVER: Kwaliteit van Leven en Adaptief VERmogen bij kinderen/jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en psychiatrie kunnen veranderingen soms veel stress oproepen. In de huidige diagnostiek wordt adaptief vermogen nog onvoldoende in kaart gebracht en daar moet verandering in komen.

Schoolhal

Niet alleen grote veranderingen zoals de overstap van basis- naar middelbaar onderwijs, maar ook kleinere dagelijkse veranderingen blijken al veel stress te kunnen veroorzaken: een bus die niet komt opdagen; bezoek dat op het laatste moment afzegt of beltegoed dat onverwacht op is. Je goed en snel aan kunnen passen aan eisen die de omgeving van je vraagt en passend gedrag laten zien, wordt ook wel adaptief vermogen genoemd.

Omdat het adaptief vermogen nauw samenhangt met kwaliteit van leven vinden we het belangrijk om beperkingen hierin nauwgezet in kaart te brengen. Het IQ is waar het gaat om het vaststellen van een verstandelijke beperking een steeds kleinere rol gaan spelen. We zien dat sommige jongeren met een laag IQ wel degelijk in staat blijken zich snel aan te passen aan wisselende omstandigheden waar andere jongeren met een hoger IQ soms juist heel erg kunnen vastlopen vanwege beperkingen in het adaptief vermogen.

Daarnaast wil Karakter LVB onderzoeken welke factoren van zowel kind als het gezin van belang zijn voor het vastlopen, dan wel goed functioneren van het kind. We willen daar de  diagnostiek op aanpassen. Inzicht in de factoren die bepalend zijn voor kwaliteit van leven bij deze kinderen zorgt ervoor dat behandeling effectiever en gerichter ingezet kan worden.

Werkwijze KLAVER-onderzoek
Om te onderzoeken welke factoren het meest bepalend zijn voor kwaliteit van leven, gaan we kinderen en jongeren van 7-16 jaar met een licht verstandelijke beperking en (vermoedens van) psychiatrische problematiek breed in kaart brengen volgens o.a. DSM-5 criteria. De huidige intakeprocedure wordt daartoe aangepast en uitgebreid met een semi-gestructureerd interview bij ouders en een neuropsychologisch onderzoek bij kinderen. Daarnaast zullen we een korte nameting uitvoeren bij afsluiting van de behandeling om te evalueren of behandeling effect heeft gehad op (een verbetering in) de kwaliteit van leven en het adaptief vermogen. Dit onderzoek gaat binnenkort van start en in totaal zullen er 61 patiënten worden geïncludeerd.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek?
Neem contact op met  Anne van der Waa (GZ-psycholoog), a.vanderwaa@karakter.com

 

 

Terug naar boven

Waar kan ik terecht?

Vaak komen medewerkers van Karakter bij gezinnen thuis of is er telefonisch of digitaal contact. Voor andere afspraken heeft Karakter de volgende locaties: