Mindfulness voor kinderen met ADHD, kan dat?

Mindfulness voor kinderen met ADHD, kan dat?

Mindfulness als veelbelovende behandeling voor AD(H)D (aandachtstekort/hyperactiviteitstoornis)

Internationaal wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mindfulness de aandachtsfuncties en zelfcontrole kan verbeteren. Dit is al bewezen voor mensen zonder ADHD, en de voorlopige resultaten van eerste onderzoeken bij kinderen en volwassenen met ADHD zijn veelbelovend!

Mindfulness 1 E65

Juist voor kinderen met AD(H)D die zich moeilijk kunnen concentreren is het de vraag of het mogelijk is genoeg aandacht op te brengen voor een mindfulness training.

MindChamp: 100 kinderen met AD(H)D
Karakter heeft het afgelopen jaar een pilotonderzoek gedaan naar het effect van mindfulness training bij kinderen met AD(H)D. De resultaten waren veelbelovend en we zijn daarom gestart met de MindChamp studie: Mindfulness training for Children with ADHD and Mindful Parenting. Daarin onderzoeken we of een mindfulness training voor ouder en kind een effectieve aanvulling is op de huidige zorg die aan kinderen met AD(H)D wordt geboden.

Het doel is om 100 kinderen (8-16 jaar) met AD(H)D en hun ouders te onderzoeken. Bij de helft zal de mindfulness training worden aangeboden en bij de andere helft wordt de huidige zorg voortgezet. Door deze twee groepen te vergelijken kunnen we de effecten zien van het aanbieden van deze veelbelovende nieuwe behandeling.

Resultaten uit de pilot
De Mind Champ studie is -zoals vermeld- voorafgegaan door een pilot waaraan 8 kinderen (8-14 jaar) met ADHD en hun ouders deelnamen. Zij volgden de MYmindtraining: een 8-weekse mindfulness training, ontwikkeld door prof. dr. Susan Bögels speciaal voor kinderen met ADHD en hun ouders.

Alle families hebben de training volledig doorlopen. De opkomst bij de 8 wekelijkse sessies was zeer groot: gemiddeld 95% voor de kinderen en 92% voor de ouders.

Ouders rapporteerden vooruitgang te zien ten aanzien van de omgang met hun kind, de opvoeding, als ook de zelfcontrole van hun kind. Verder zagen zij verbetering van de ADHD symptomen. Ook kinderen gaven zelf aan baat te hebben bij de training.  

Een ouder over de mindfulness pilot:
"Ik ging er altijd heel graag naar toe. Wij leiden een druk leven, gevuld met werk, ons priveleven, de opvoeding en zorg voor onze dochter. Daardoor moesten we altijd rennen en racen om op tijd bij de mindfulness sessies te zijn. Maar we gingen altijd. Nadat ik mindfulness had gedaan voelde ik: ik kan er weer tegen, ik heb weer energie."

Corina Greven, project coördinator van MindChamp: “We zijn heel blij met de resultaten van de pilot studie. Samen met mijn collega's hebben we enkele ouders in de pilot geïnterviewd. Ze beschreven hoe de mindfulness training hen helpt tot rust te komen en hun kinderen te nemen zoals ze zijn. Ze kunnen beter met volledige aandacht naar hun kind luisteren, en dat schijnt ook het contact tussen ouders en kind positief te beïnvloeden.”

Heeft u vragen of opmerkingen over het Mindchamp onderzoek? Dan kunt u een e-mail sturen naar: mindchamp@karakter.com.

Terug naar boven

Waar kan ik terecht?

Vaak komen medewerkers van Karakter bij gezinnen thuis of is er telefonisch of digitaal contact. Voor andere afspraken heeft Karakter de volgende locaties: