Straatwijzer: speciaal voor LVB jongeren

Straatwijzer: speciaal voor LVB jongeren

Straatwijzer is een online psycho-educatieprogramma dat speciaal is ontwikkeld voor jongeren (12-18 jaar) met een licht verstandelijke beperking in combinatie met een psychiatrische aandoening. Juist voor deze specifieke doelgroep zijn nog weinig ehealth behandelingen voorhanden.

Straatwijzer2

Situaties uit het dagelijks leven
Behandelaar Anne van der Waa: ‘Straatwijzer is ontwikkeld door behandelaren van Karakter. In het programma krijgen jongeren uitleg over LVB en kunnen ze oefenen met allerlei situaties uit het dagelijks leven zoals: hoe kan je om hulp vragen; wat zijn handige manieren om te leren; wat is belangrijk om te weten wanneer je met leeftijdsgenoten omgaat. Dit alles wordt behandeld in de vorm van interactieve spelletjes, opdrachten en filmpjes.
Niet alleen jongeren, ook hun ouders kunnen aan de slag met een aparte versie van Straatwijzer. Ze krijgen tips en adviezen over hoe om te gaan met het gedrag van hun kind en hoe zij hen kunnen ondersteunen.

Een ouder over Straatwijzer: 'We vonden het programma in eerste instantie wat traag/eenvoudig, maar toen viel het kwartje, dat was juist de boodschap. Ik zie een bepaalde rust over mijn kind komen en heb mijn verwachtingspatroon bijgesteld.'

Onze ervaring is dat jongeren en hun ouders het prettig vinden als ze thuis aan de slag kunnen in de vertrouwde omgeving. Bijkomend voordeel is dat online behandeling de patiënt niet alleen reistijd maar ook reiskosten scheelt. Bij Karakter zorglijn LVB zal Straatwijzer voor de meeste patiënten de plaats gaan innemen van de face-to-face psycho-educatie met de behandelaar.'

Een jongere over Straatwijzer: 'Lekker op de computer en grappige filmpjes. Ik heb geleerd dat ik ook sterke kanten heb en het kan zeggen als ik het niet begrijp.'

De behandelaar monitort
Naast psycho-educatie over LVB bevat het programma specifieke modules gericht op verschillende psychiatrische ziektebeelden: ADHD, autisme, angst, depressie en gedragsstoornissen. De behandelaar kan voor de patiënt de betreffende module ‘inschakelen’. Iedere module kan hij monitoren met een effectmeting.

Effectonderzoek naar Straatwijzer loopt. Een eerste pilot laat veelbelovende resultaten zien, waarbij met name ouders na afloop aangeven van Straatwijzer veel te hebben geleerd over wat LVB betekent voor hun kind.

Behandelaren die samen met hun patiënt aan de slag willen met het programma hoeven hiervoor geen specifieke nascholing te volgen.  

Inmiddels wordt Straatwijzer al veel gebruikt, niet alleen binnen Karakter maar ook bij collega-instellingen Yulius, De Bascule, Reik, Ambiq en De Lichtenvoorde.

Straatwijzer is financieel mogelijk gemaakt door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en het expertisenetwerk kinder- en jeugdpsychiatrie. Het is ontwikkeld door behandelaren van Karakter. De klankbordgroep is samengesteld door professionals van GGZ Oost Brabant, Kleur en Dichterbij. 

Meer over Straatwijzer via www.jouwomgeving.nl/straatwijzer/
Lees ook het interview met de makers van Straatwijzer:
https://www.jouwomgeving.nl/ervaringen/straatwijzer-neemt-jongeren-serieus/

 

 

Terug naar boven

Waar kan ik terecht?

Vaak komen medewerkers van Karakter bij gezinnen thuis of is er telefonisch of digitaal contact. Voor andere afspraken heeft Karakter de volgende locaties: