Autisme-ADHD: neurobiologische ontwikkelingsstoornissen

Autisme-ADHD: neurobiologische ontwikkelingsstoornissen

Karakter is de landelijke expert op het gebied van Autisme en ADHD.
Wij helpen kinderen en hun ouders bij het vermoeden van deze complexe problematiek. Wij vinden het belangrijk om onze kennis te delen met andere professionals (waaronder huisartsen, wijkteams, leerkrachten of intern begeleiders).
Dit doen wij door trainingen, consultatie en onderwijs te bieden om zo het bewustzijn over deze problematiek te vergroten en uitleg te geven over de gevolgen van deze stoornissen in het dagelijkse leven.

Wilt u weten wat Karakter voor u kan betekenen? Lees hieronder verder of klik dan op een van de onderstaande knoppen.

OUDERS HUISARTSEN EN ZORGPROFESSIONALS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Onze ambitie is om het Keurmerk TOPGGZ voor de zorglijn ADHD en ASS van het Universitair Centrum te behalen in 2019.

Direct naar webinar voor huisartsenOnze professionalsQuote

Bij Karakter werken hoog opgeleide en betrokken professionals, zowel in de diagnostiek en behandeling als in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. We stellen je graag voor aan Gigi van de Loo, Nanda Lambregts-Rommelse, Esther Leuning en Margriet Stoorvogel. Ze zijn inhoudelijk deskundig op het gebied van neurobiologische ontwikkelingsstoornissen.

078Rd Karakterarnhem290318

 

Nanda Lambregts Klein

Gigi van de Loo: "Kinderen met enkelvoudige ADHD kunnen vaak ook prima begeleid worden door de huisarts en diens praktijkondersteuner". >>Bekijk hier de vlog over medicatie bij ADHD. Nanda Lambregts-Rommelse: "Hoe zit het met ADHD en hoogbegaafdheid?" 
>>Bekijk hier de vlog  
Leuning Esther Internetjpg Mj
 Esther Leuning: "Ik beschouw het als een opdracht voor mijzelf, maar ook voor onze kinderen, jongeren met autisme én hun ouders: blijf zoeken, er is altijd weer verandering mogelijk!" >> lees hier verder Mijke Janssen: "Hoe kan je de zorg voor kinderen met ADHD verbeteren door versneld diagnostiek al bij de huisarts?" >> Lees meer over het onderzoek
  Stoorvogel Margriet 083Rd Karakterarnhem290318
  Margriet Stoorvogel:"Het keurmerk TOPGGZ geef ons veel mogelijkheden om te laten zien wat we doen". Meer weten mail naar m.stoorvogel@karakter.com

 

Over ontwikkelingsstoornissenVraag2

Ontwikkelingsstoornissen als ADHD en autisme komen aan het licht doordat kinderen zich op een of meer punten anders ontwikkelen dan hun leeftijdsgenoten. Ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme komen redelijk vaak voor, in elke klas van dertig kinderen zit gemiddeld een kind met een ontwikkelingsstoornis.

Vijf belangrijke vragen over autisme. Klopt het dat steeds meer mensen autisme hebben en hoe weet je eigenlijk dat je autisme hebt? Wouter Staal is kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar. Hij geeft antwoord op de vijf belangrijkste vragen over autisme.

Wouter Staal:"Autisme is niet direct zichtbaar, herkennen vereist een geoefend oog" >> lees hier verder

 

Hoogleraar prof. dr. Jan Buitelaar geeft zijn visie op het belang van academische zorg, het combineren van onderzoek, opleiding en patiëntenzorg en de noodzaak van samenwerking.   

Onderzoek

 

 

 

Terug naar boven