BinK: Behandeling in de klas

BinK: Behandeling in de klas

Passend onderwijs bieden aan kinderen met psychiatrische problemen is een grote uitdaging. Het ontbreekt leerkrachten aan voldoende kennis rond psychiatrie én tijd om de kinderen actief te begeleiden. Leerkracht, kind, ouders én klas zijn hier niet gelukkig mee.
BinK ondersteunt met een unieke combinatie van kennis en coaching aan leerkrachten en behandeling van het kind.

Bink 1 D87

Kinderen zijn erbij gebaat dat zij hulp krijgen op die plek waar ze ook vastlopen. Als dat op school is, is het goed om ook daar de hulp te bieden. Bovendien hoeft een kind dan niet continu te schakelen tussen school en behandelcentrum.

BinK staat voor Behandeling in de Klas. Er zijn twee manieren waarop Karakter BinK aanbiedt:

BinK 

Een sociotherapeut komt naar de school van het kind (4-18 jaar). Het kind kan in een bekende situatie nieuwe vaardigheden leren en op de eigen school onderwijs blijven volgen. Naast de behandeling in de klas, volgen kind en gezin mogelijk ook andere therapieën, zoals intensieve psychiatrische gezinsbehandeling en psycho-educatie.

Aanmelden voor BinK
Bekend bij Karakter: neem contact op met de betrokken behandelaar bij Karakter. 

Niet bekend bij Karakter: graag de volgende documenten aanleveren bij de verwijzing.
-          Onderbouwing van school waarom aan BinK gedacht wordt en wat al is ingezet
-          OPP van school
-          Indien eerdere hulpverlening betrokken is geweest, verslaglegging van voorgaande hulpverlening (zoals diagnostiekverslagen, onderzoeken, IQ verslagen etc). 

Folder BinK

Folder BinK Infants

BinK Advies en Coaching

Medewerkers van Karakter adviseren en coachen leerkrachten die meer handvatten zoeken om kinderen met psychiatrische problemen te begeleiden. Psycho-educatie, omgaan met agressie en coaching op maat zijn bijvoorbeeld mogelijkheden.

Folder BinK advies en coaching

 

Vlog Bink

Hoe gaat het?

Kind, ouders, school en Karakter stellen met elkaar onderwijs- en behandeldoelen op, zodat onderwijs en behandeling zo efficiënt mogelijk op elkaar zijn afgestemd.

De school biedt het onderwijs, waar nodig ondersteund door Karakter. De ondersteuning van Karakter is bijvoorbeeld uitleg aan de docent over de problemen, tips om beter met de leerling om te gaan, maar ook een training over omgaan met agressie bestaat tot de mogelijkheden. 

Bij Bink zijn de kinderen in behandeling bij Karakter. Naast de behandeling in de klas volgen zijn ook bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining en psycho-educatie. 

Een sociotherapeut vertelt

Intake Bespreken

"Sommige kinderen lopen erg vast in het volgen van onderwijs en schoolse ontwikkeling. Dat kan er voor zorgen dat het kind zo overprikkeld is dat beginnen met een volledig onderwijsprogramma en tegelijkertijd behandeling te veel is. Dan beginnen we met halve dagen.

Een jongetje van 6 was zo overvraagd dat lange tijd een halve dag naar school genoeg was. Zo kon het kind wennen en tot rust komen. In deze halve dagen zijn we gaan oefenen met spanning en ontspanning en merkten we dat als dit jongetje genoeg kon ontspannen hij heel erg goed kon werken.

Eerst begonnen we met een spanningsmoment/werkmoment van 5 minuten en dat hebben we langzaam opgebouwd naar 30 minuten. En toen dat gelukt was zijn we gaan oefenen met de lunch. Stap voor stap gingen we verder tot dat hij zo ver was dat hij de hele dag op school kon zijn.

Door intensief samen te werken met moeder konden we hem goed blijven observeren, ook tijdens de overstap naar de nieuwe school. Daar is hij zonder problemen gestart met hele dagen en ontwikkelt hij zich prima!"


Wilt u meer weten over BinK, mail BinK.  

overzicht dienstverlening BinK per locatie

 

Terug naar boven