Centrum Jonge Kind - TOPGGz

Centrum Jonge Kind - TOPGGz

Het TOPGGz-gecertificeerde Centrum Jonge Kind Karakter Universitair Centrum biedt hoogspecialistische (vroeg)diagnostiek en behandeling aan jonge kinderen met (een vermoeden van) psychiatrische problematiek.

Internet Getinte Baby

De eerste levensjaren zijn cruciaal voor een gezonde ontwikkeling later in het leven. Jonge kinderen ontwikkelen zich snel en op veel verschillende gebieden. Meerdere factoren kunnen hierop van invloed zijn en een rol spelen in het ontstaan van psychische problemen. Onze zorg richt zich op zowel kind als ouders/verzorgers. 

Ons TOPGGz-gecertificeerde Centrum Jonge Kind heeft als uitgangspunt dat alle jonge kinderen met ernstige en/of complexe psychische kwetsbaarheid behandeling verdienen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. We investeren in de toekomst van het jonge kwetsbare kind en diens omgeving, met als doel: veerkrachtige kinderen.

Afdelingen met een TOPGGz-keurmerk voldoen aan strenge eisen. Afdelingen moeten aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht.

Voor wie zijn we er?
Alle jonge kinderen (baby’s, peuters en kleuters; globaal 0-6 jaar) met psychische problematiek, die stagneren in de ontwikkeling, zijn welkom binnen ons centrum voor diagnostiek. Te denken valt aan (een vermoeden van):
-          Autismespectrumstoornis
-          ADHD
-          Angst- en stemmingsproblematiek
-          Trauma
-          Gedragsproblematiek
-          Regulatieproblematiek
-          Hechtingsproblematiek 

We hebben een nauwe samenwerking met Denkkracht, een centrum waar kinderen deskundig neuropsychologisch worden onderzocht. 

We bieden consultatie aan netwerkpartners en investeren in kennisontwikkeling door het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Uw kind, broertjes/zusjes of u als ouder(s) kunnen hiervoor in aanmerking komen. Daarnaast is er ook kennisdeling, in de vorm van het geven van onderwijs, lezingen en trainingen.

PratenLees hier de ervaring van de ouders van Tom (7 jaar), Job (5 jaar) en Frank (3 jaar)

Behandelingen 

Het Centrum Jonge Kind biedt diverse poliklinische behandelingen voor het jonge kind en hun ouders/verzorgers, zie onderstaande informatiefolders:

>> Algemene folder Centrum Jonge Kind
>> BinK Centrum Jonge Kind
>> Cognitieve gedragstherapie
>> EMDR Centrum Jonge Kind
>> IPG Centrum Jonge Kind
>> Incredible Years
>> Informatie over Medicatie
>> Mindful Ouderschap Centrum Jonge Kind
>> Mindfulness voor kinderen
>> Oudergroep ADHD bij jonge kinderen
>> Oudergroep voor ASS
>> PRT Centrum Jonge Kind
>> Psychodiagnostiek/behandelmodule Intensief voor Peuters, kleuters en hun ouders (PIP)
>> Psychotherapie Centrum Jonge Kind
>> Traumabehandeling Centrum Jonge Kind
>> Vipp AUTI Centrum Jonge Kind
>> Vipp SD Centrum Jonge Kind

Wetenschappelijk onderzoek 

Wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan het inzicht in wat er op jonge leeftijd al gebeurt bij psychiatrische problemen en wat de beste interventies zijn. Twee voorbeelden van actueel onderzoek bij kinderen vanaf 5 jaar.

Synass
In dit onderzoek kijken we naar de verwerking van visuele prikkels in de hersenen en we gaan daarom hersenactiviteit van uw kind meten terwijl het naar een computerscherm kijkt. De prikkelverwerking van kinderen met ASS, kinderen zonder ASS en kinderen met een verhoogde kans op synesthesie wordt vergeleken. Voor vragen over dit onderzoek mail naar t.vanleeuwen@donders.ru.nl

Trace
Uit eerder onderzoek is gebleken dat het aanpassen van voeding d.m.v. een dieet op de korte termijn effectief kan zijn bij de behandeling van ADHD. In het huidige project onderzoeken wij of een dieetbehandeling voor ADHD ook effectief is op de lange termijn en of een dieetbehandeling ook als vast onderdeel van de behandeling aangeboden kan worden binnen de GGZ. Het doel van de studie is de lange termijn effectiviteit na te gaan van twee in potentie effectieve dieetbehandelingen in vergelijking met de gebruikelijke zorg.  Voor vragen over dit onderzoek mail naar trace@karakter.com 

Nieuws rond psychiatrie van het jonge kind 

Onderzoek laat zien dat het nu gemiddeld vijf jaar duurt voordat de juiste behandeling wordt geboden. Door het delen van kennis en opleiden van andere professionals die werken met jonge kinderen kunnen we de vroeg signalering van psychiatrische problematiek verbeteren voordat de juiste diagnose wordt gesteld en vier trajecten. Lees meer over opleidingsmogelijkheden:

Een belangrijke erkenning voor de kwaliteit van de psychiatrische zorg aan kinderen van 0-6 jaar is opnieuw de toekenning van het TOPGGZ keurmerk aan het Centrum Jonge Kind in juni 2019 door de stichting Topklinische GGZ.

In de uitgave: “het is nooit te vroeg” delen professionals van Karakter en samenwerkingsorganisaties hun kennis over het jonge kind. Ook staan er verhalen in van ouders die vertellen over hun ervaringen met hun jonge kind in de psychiatrie.  
 >> Lees bijvoorbeeld de ervaringen van de moeder van Ruben

Moeder Esther: Eerst werd hij altijd boos als er iets niet lukte. Nu vraagt hij: 'Mama wil je me helpen?

Infants2breed 

Terug naar boven