Intensief Behandelcentrum Jeugd

Intensief Behandelcentrum Jeugd

Thuis gaat het beter!

Het Intensief Behandelcentrum Jeugd (IBC-Jeugd) is een alternatief voor klinische opname van jongeren met complexe psychiatrische problematiek. De basis wordt gevormd door behandeling thuis, waar gezin en professionals intensief samenwerken. Dat maakt deze vorm van behandelen bijzonder effectief.

150640650 Ibc Bewerkt Contentpag

Korte klinische opname

Wij bieden een intensieve thuisbehandeling (IHT) die snel, flexibel en meerdere keren per week kan worden ingezet. Mocht een kind toch in crisis raken, dan behoort een directe en korte klinische opname op onze High & Intensive Care tot de mogelijkheden. De eerste 48 uur is daar altijd een ouder dag en nacht bij aanwezig. Deze nauwe samenwerking met het gezin draagt in grote mate bij aan het succes van de behandeling.

Consultatie en advies

Snelle beschikbaarheid van hulp vinden wij cruciaal. Is er een psychiatrische crisis in het gezin? Wij zijn 24/7 bereikbaar voor consultatie, advies en rechtstreekse ondersteuning aan het gezin. Ook verplichte GGZ (voorheen BOPZ) is mogelijk. Als arts en verwijzer kunt u dag en nacht een beroep op ons doen voor deskundig advies.

Afbeelding Video IBC Jeugd

Zie ook de video over IBC Jeugd in Nijmegen

Alles in huis om op eigen kracht verder te gaan

Ouders en kinderen zijn gelukkig met de nieuwe aanpak. Ouders houden de regie over de zorg en opvoeding; kinderen herstellen sneller doordat ze in hun eigen sociale omgeving blijven. Daar, waar ze uiteindelijk verder moeten. Daarom gaan we uit van de kracht van de samenwerking tussen het gezin en professionals op verschillende fronten. Van huisarts tot leerkracht en van sociaal wijkteam tot sporttrainer. Samen werken we aan een hoopvolle toekomst voor kind en gezin. Jongeren die door psychiatrische problematiek zwaar ontregeld zijn, worden vaak langere tijd opgenomen in een kliniek. Wij hebben als doel deze jongeren zo snel mogelijk weer in hun thuissituatie te plaatsen, omdat behandeling thuis effectiever is en bovendien prettiger voor de patiënt. Met een intensieve thuisbehandeling (IHT: Intensive Home Treatment) helpen wij patiënten van 10 tot 20 jaar - en hun gezinnen - om weer grip te krijgen op het dagelijks leven, vanuit hun vertrouwde omgeving.

Informatie IBC voor professionals Informatie IBC voor jongeren


Verwijzen

>> Reguliere verwijzing via Zorgdomein of digitaal aanmeldformulier

>> Crisis en spoedvragen (ook buiten kantoortijden):

  • Almelo 0546 48 44 44
  • Ede 0318 67 66 11
  • Nijmegen 024 351 22 22

>> Meer informatie over verwijzen

Nieuws over het IBC

>> Opening eerste High & Intensive Care voor jeugd in Nederland

>> Netwerkbijeenkomst onderwijs en Karakter 

>> Thuis gaat het beter

Terug naar boven