Infantpsychiatrie: psychiatrie bij heel jonge kinderen - TOPGGz

Infantpsychiatrie: psychiatrie bij heel jonge kinderen - TOPGGz

Jaarlijks onderzoekt en behandelt Karakter meer dan 500 kinderen onder de 6 jaar. Er vroeg bij zijn is bij psychiatrische problematiek van cruciaal belang. Hoe jonger het kind, hoe meer het in staat is te veranderen en dat voorkomt veel problemen op latere leeftijd. Bovendien geeft het ouders handvatten om al vroeg op een goede manier met hun kind om te gaan. Dit bespaart ze veel spanning en een lange en onzekere weg langs verschillende hulpverleners.

Internet Getinte Baby

Er is dus veel te winnen door al vroeg de Top Ggzjuiste diagnose te stellen en vroeg te behandelen bij baby's, peuters en kleuters. Karakter ziet deze kansen. Wij onderzoeken mogelijkheden om vroegtijdig problemen te kunnen signaleren, ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde behandelingen en delen deze kennis met bijvoorbeeld consultatiebureau-artsen. >>https://www.topggz.nl/afdeling/zorglijn-infants

Het TOPGGz-keurmerk
Afdelingen met een TOPGGz-keurmerk voldoen aan strenge eisen. Afdelingen moeten aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappenlijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. 

Quote

‘Milan (4) is een superlief en vrolijk jongetje maar zijn ontwikkeling is niet gezond. We herkenden veel van het zelfde gedrag van onze oudste zoon die autisme en gedragsproblemen heeft.’

Wetenschappelijk onderzoek 

Wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan het inzicht in wat er op jonge leeftijd al gebeurt bij psychiatrische problemen en wat de beste interventies zijn.
Bekijk de poster van het wetenschappelijk onderzoek infants.
Twee voorbeelden van wetenschappelijk onderzoek:

  • ZEBRA: Broertjes en zusjes van kinderen met autisme hebben een verhoogde kans om ook autisme te hebben. We volgen deze broertjes en zusjes in hun eerste drie levensjaren om meer inzicht te krijgen in de signalen die op autisme kunnen wijzen. >> Lees meer
  • PicASSo: Kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) nemen van jongs af aan minder initiatief om contact te maken met anderen. Hierdoor missen ze voldoende natuurlijke leermomenten voor het leren gebruiken van taal, gespreksvaardigheden, sociale regels, etc. Pivotal Response Treatment (PRT) richt zich op het verbeteren van deze problemen door het opzetten van leermomenten binnen de behandeling. Het idee is dat wanneer deze problemen worden behandeld, andere vaardigheden, zoals oogcontact en gedeelde aandacht, zich vanzelf ontwikkelen. Binnen het PicASSo-onderzoek onderzoeken we het effect van PRT bij jonge kinderen. >> Lees meer

Diagnostisch traject infants

Als er bij een jong kind ontwikkelingsproblemen zijn gesignaleerd en het gezin wordt aangemeld bij Karakter, volgt er een diagnostisch traject. We brengen de ontwikkeling tot nu toe in beeld, onderzoeken het gedrag van het kind en de interactie tussen kind en ouders en kijken naar risicofactoren en kansen. 

Onderzoek

Karakter werkt met verschillende partijen samen om kinderen sneller de juiste diagnose te geven en vervolgens direct naar de passende behandelplek te verwijzen. Een voorbeeld daarvan is het Kinder Expertisecentrum Oost Nederland (KiECON).

Behandeling infants

Afbeelding Ruben

Weten dat een kind psychiatrische problemen heeft is één stap, vervolgens hier gerichte actie op ondernemen is een tweede. Het zorgprogramma dat Karakter hiervoor heeft ontwikkeld, biedt de best bekende behandeling voor individuele gezinnen.Het gezin speelt in de behandelingeen belangrijke rol, omdat er veel kansen liggen in de (andere) begeleiding van het kind in het gezin. Psycho-educatie voor de ouders is dan ook de basis, zo nodig aangevuld met bijvoorbeeld oudertrainingen, behandeling thuis of ouder-kind psychotherapie. 

Een aantal bijzondere behandelmethodieken:

  • Pivital Respons Treatment: Doordat kinderen met een autisme spectrum stoornis het vaak moeilijk vinden om contact te maken, missen ze leermomenten om hier in te groeien. Bij PRT worden kinderen met opdrachten gestimuleerd om contact te maken en initiatieven te nemen.
  • Via Video Feedback kunnen ouders samen met behandelaren het gedrag van hun kind beter bekijken de interactie tussen hen en hun kind.
  • EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR helpt kinderen met traumatische ervaringen door de emotionele lading van hun herinneringen af te halen.
  • Ouder-kind psychotherapie: Ouders en kind komen samen spelen, waarbij ouders leren op een speciale manier aandacht voor kind kind te hebben en op gewenst gedrag positief te reageren.
  • Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling: Vaak lopen bepaalde momenten thuis niet goed. Bij IPG komt een gezinsbehandelaar bij het gezin thuis om juist die momenten samen te oefenen. 

 

Iris Servatius Quote

>>Lees de visie van Iris Servatius

Opleidingen vroegsignalering en infantpsychiatrie

Onderzoek laat zien dat het nu gemiddeld vijf jaar duurt voordat de juiste diagnose wordt gesteld en vier trajecten voordat de juiste behandeling wordt geboden. Door het delen van kennis en opleiden van andere professionals die werken met jonge kinderen kunnen we de vroegherkenning van psychiatrische problematiek verbeteren.

Lees meer over opleidingsmogelijkheden:

 

Nieuws rond infantpsychiatrie

  • Een belangrijke erkenning voor de kwaliteit van de psychiatrische zorg aan kinderen van 0 tot 6 jaar (zorglijn Infants) is de toekenning van het TOPGGz keurmerk door de Stichting Topklinische GGZ. >> www.topggz.nl/afdeling/zorglijn-infants
  • In de uitgave Het is nooit te vroeg delen professionals van Karakter en van samenwerkingsorganisaties hun kennis over Infants. Ook staan er verhalen in van ouders die vertellen over hun ervaringen met hun jonge kind binnen de infantpsychiatrie. >> Lees bijvoorbeeld de ervaringen van de moeder van Ruben

Moeder Esther: Eerst werd hij altijd boos als er iets niet lukte. Nu vraagt hij: 'Mama wil je me helpen?

Wilt u de volledige uitgave over infantpsychiatrie downloaden, vul dan onderstaand formulier in.*

* Via het ingevulde mailadres houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen bij Karakter. U ontvangt vijf tot acht keer per jaar informatie. Wilt u onze nieuwsbrief niet ontvangen, dan kunt u zich op ieder moment afmelden.

 

 

 

Terug naar boven