Intensieve Gezinsbehandeling: met kleine stapjes naar meer rust in het gezin

Intensieve Gezinsbehandeling: met kleine stapjes naar meer rust in het gezin

Als een kind psychiatrische problematiek heeft, kunnen er opvoed- en gezinsproblemen ontstaan. Een kind met psychische problematiek vraagt immers andere opvoedingsvaardigheden van ouders. Soms raken ouders dan ook uitgeput en voelen ze zich machteloos.

Ipg 870 X 360 (1)

Handvatten voor ouders
Met Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG) kunnen we de situatie vaak in relatief korte tijd verbeteren. IPG is gespecialiseerde  opvoedondersteuning voor ouders van een kind met een psychiatrische stoornis. Ouders krijgen handvatten om anders naar hun kind te kijken, om de aanpak met hun kind aan te passen, om te gaan met emoties en duidelijk en consequent te communiceren. Ouders, broertjes en zusjes en leefomgeving (school, opvang, netwerk, familie) worden bij de behandeling betrokken.

Slaap- en eetproblemen
Jacqueline Thoonen komt als gezinsbehandelaar veel bij gezinnen thuis. “ Ik vind IPG een heel krachtig middel. Juist omdat je bij het gezin thuis komt, krijg je veel informatie vanuit verschillende invalshoeken. Met ouders bespreek je de momenten waar ze thuis tegenaanlopen. Dat kan heel verschillend zijn: een kind dat niet aan tafel wil eten; die problemen met zindelijk worden heeft; snel boos en opstandig is; die inslaapproblemen heeft waardoor er steeds een ouder bij moet blijven; die alleen wil eten als mama of papa ze voert, enzovoort.’

Voorspelbaarheid
‘Maar IPG is niet zomaar een opvoedbegeleiding,’  zegt Jacqueline. ‘Een kind met een psychische aandoening vraagt echt andere vaardigheden van de ouders. 80% van de kinderen die ik zie, heeft een vorm van autisme. Een kind met deze aandoening is vaak snel overprikkeld en heeft grotere behoefte aan voorspelbaarheid. Een kleine afwijking van het vaste patroon al leiden tot een sterke reactie. Daarmee moet je als ouders echt rekening leren houden. En dat is echt geen makkelijke opgave.

Jacqueline werkt vooral in gezinnen met jonge kinderen. ‘Wat prettig is, is dat ik korte lijnen heb met de kinder- en jeugdpsychiater of de GZ-psycholoog. Zo kunnen we snel overleggen en komen we tot de voor dat kind en gezin best passende aanpak. De insteek is een kortdurende behandeling van 3 tot 4 maanden. De behandeling vindt deels thuis, deels op Karakterlocatie plaats. Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot telefonisch en onlinecontact. Als we voorzien dat er echt een langdurige begeleiding nodig is, zullen we zelf een andere organisatie erbij betrekken.

Haalbare doelen
Het is belangrijk dat de stappen niet te groot zijn. We werken juist met kleine haalbare doelen. We kijken naar wat het gedrag veroorzaakt. Autisme en eetproblemen gaan vaak hand in hand. Zo’n kind houdt erg van structuur, heeft vaak een voorkeur voor specifieke producten en/of is bang om nieuwe dingen te proberen.
Als een kind bijvoorbeeld slecht eet kan het helpen dat hij ’s ochtends al weet wat er ’s avonds op het menu staat. Ouders en kind kunnen dat doornemen en alvast samen afspreken wat het kind in ieder geval opeet (bv. drie hapjes groenten en een aardappeltje). Zo bouwen we stap voor stap op naar meer gevarieerd eten. Met kleine vorderingen proberen we weer tot een acceptabel gedrag te komen voor het kind en voor de ouders. Dan komt er weer rust in het gezin.’

Lees ook de ervaring met IPG verteld door de moeder van Ezra.

Intensieve psychiatrische gezinsbehandeling wordt vanuit praktisch alle locaties van Karakter aangeboden

Terug naar boven