Psychiatrie en een licht verstandelijke beperking (LVB)

Psychiatrie en een licht verstandelijke beperking (LVB)

Ruben heeft een verstandelijke beperking en is daardoor extra gevoelig voor psychiatrische problemen. Juist door de combinatie is goede diagnostiek moeilijk. Ook reguliere behandelingen werken meestal niet bij kinderen zoals Ruben. Karakter is gespecialiseerd in diagnostiek en flexibele, intensieve behandeling van deze kinderen.

Ruben 525546547 F06 2

Quote

‘Mam, ik heb nu niet meer zoveel nachtmerries’
De negenjarige Ruben ging stuiterend door het leven, met een hoofd dat voortdurend overliep van drukte. Behandeling bij Karakter bracht een grote kentering teweeg. Zijn moeder vertelt erover >   

Waarom aparte aandacht

Kinderen met een licht verstandelijke beperking zijn extra gevoelig voor psychiatrische problemen. En juist door de combinatie is goede diagnostiek moeilijk. Ook reguliere behandelingen werken meestal niet bij deze doelgroep. Karakter is gespecialiseerd in diagnostiek en intensieve en flexibele behandeling van deze kinderen. 

Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben niet alleen moeite met leren en denken, maar ook met het overzien van complexe sociale situaties en het probleemoplossend vermogen. Zeker in de huidige veeleisende maatschappij, waarin zelfredzaamheid belangrijk is, worden zij overvraagd.

Wanneer zij psychiatrische problemen hebben, is het moeilijk om hier mee te leren omgaan. De gebruikelijke behandeling sluit niet aan bij de mogelijkheden van de patiënt.

Veel van deze kinderen en jongeren vallen tussen de wal en het schip. Juist daarom zet Karakter zich in voor deze kwetsbare groep.
Lees het ervaringsverhaal van de moeder van Jeffrey over haar zoektocht naar de juiste hulp. 

Specialisatie LVB en psychiatrie

Karakter ziet jaarlijks meer dan 1000 kinderen met een combinatie van psychiatrische problematiek en lvb. Daardoor hebben onze professionals zich sterk kunnen specialiseren op deze doelgroep. Ook kunnen we hierdoor goed wetenschappelijk onderzoek doen. Via opleiding en scholing, maar ook via consultatie en detachering, delen wij onze kennis met collega's.

Artikel2fotobreed

Diagnostiek en behandeling

De thuissituatie is uitgangspunt bij de behandeling. Thuis is immers de basis, de plek waar je na de behandeling doorgaat. Gezin en professionals werken intensief samen. Hulp is gericht op eigen kracht van het gezin: we nemen de opvoeding niet over, maar door de behandeling versterken we de mogelijkheden van kind en gezin. 
Naast diagnostiek en behandeling thuis en poliklinisch zijn er diverse bijzondere behandelmethoden voor kinderen met een licht verstandelijke beperking:

 • Flexibele kliniek: Omdat we juist thuis een verandering willen bereiken, vindt de behandeling zoveel mogelijk thuis plaats. Alleen als het nodig is, gaan kinderen kort naar de kliniek.
 • Online behandeling: Jongeren met een verstandelijke Behandeling Onlinebeperking zoeken vaak de ‘veiligheid’ van de digitale wereld. Ze worden dan minder beperkt door bijvoorbeeld moeite met sociale interactie. Daar sluiten we op aan door ook online behandelingen te bieden. Zoals Straatwijzer, een online programma waarin de jongeren informatie krijgen over lvb en psychiatrie en opdrachten doen. Ook digitale gezinscontacten zijn ideaal voor gezinnen die niet gemakkelijk naar een locatie kunnen reizen. 
 • Behandeling in de Klas (BinK): Kinderen met LVB en psychiatrische problemen hebben vaak moeite met schoolse vaardigheden. BinK helpt deze kinderen op de plek waar ze vastlopen: op school.
 • Training Internaliserende Problematiek: Jongeren met gedrags- en emotionele problemen door lvb en internaliserende problemen, zoals angst- en stemmingsstoornissen kunnen bij Karakter de TIP-training volgen. De combinatie van groepstraining en thuis contact zorgt voor praktische handvatten en zelfvertrouwen.
 • Crisisafdeling / High & Intensive Care: Wanneer het echt niet meer gaat, heeft Karakter een speciale crisisafdeling voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Deze afdeling is uniek in Nederland.

Folder Intensieve Psychiatrische behandeling lvb

Onderzoek

Onderzoek

Binnen Karakter doen we zowel onderzoek naar (biologische) achtergronden van lvb en psychiatrie als naar de werkzaamheid van verschillende behandelmethoden. Daarnaast meten we voortdurend het effect van de behandeling bij al onze patiënten.

Een aantal lopende onderzoeken:

 • Emoties leren herkennen: Onderzoek naar het verbeteren van herkenning en begrip van emoties bij kinderen met autisme door ze te laten kijken naar speciale filmpjes.
 • WORM-ID: Onderzoek naar werkgeheugentraining voor kinderen met een verstandelijke beperking en neuro-psychiatrische problemen
 • Onderzoek naar psychiatrische beperkingen bij het Kleefstra syndroom
Kijk voor meer onderzoeken op Karakter Academie

Kennis delen: onderwijs en scholing lvb

De specialistische kennis van Karakter delen we met andere organisaties. Voorbeelden:Kennisdeling

 • Cursussen en trainingen met open inschrijving via de Karakter Academie, bijvoorbeeld praktische diagnostiek bij lvb of omgaan met agressie. 
 • Colleges voor Gz-psychologen in opleiding aan het SPON in Nijmegen en aan het RadboudUMC over o.a. gedragsproblemen bij LVB.
 • Workshops en lezingen over LVB bij collega's zoals Mariendael Arnhem en GGZ Delfland
Kijk voor scholingsmogelijkheden op Karakter Academie

Advies, consultatie, ondersteuning, detachering

Lang niet ieder kind dat hulp nodig heeft, hoeft bij Karakter te worden behandeld. Wanneer nodig, kan de specialistische kennis van Karakter bij andere organisaties worden 'ingevlogen'. Dat kan bijvoorbeeld via een consultatie tijdens het diagnostisch traject, of ondersteuning van leerkrachten, zoals dit bij de onderwijsspecialisten gebeurt. Ook zijn bij diverse organisaties medewerkers gedetacheerd om de kennis in andere organisaties te waarborgen.

Bent u zorgprofessional en heeft u een vraag, dan kunt u contact opnemen met één van onze consultatielijnen.

Locaties met specialisme lvb

Klik op de locaties voor meer informatie:
ApeldoornDoetinchem, Ede, Horst, Tiel en Uden 

Op dit moment is er bij de locaties van Karakter in Overijssel (Almelo, Enschede, Hengelo, Zwolle) de mogelijkheid tot het doen van poliklinische diagnostiek voor kinderen met een (vermoeden van) een licht verstandelijke beperking. Daarnaast kunnen we medicamenteuze behandeling en psycho-educatie bieden. Voor verdere behandeling van de psychiatrische problematiek bij een lvb moeten we verwijzen naar of samenwerken met andere partners in de regio die hierin al meer ervaren zijn.

Kek: samen sterk voor elk kind

Soms laten kinderen opvallen gedrag zien dat zorgen baart. Maar er is nog niet helder wat de oorzaak kan zijn. Dan kan Kek ingezet worden. Kek is een samenwerking tussen 's Heeren Loo en Karakter en heeft als doel om de omgeving van een kind handvatten en kennis te bieden om het gedrag van het kind te begrijpen en hier op te anticiperen. Met als doel intensieve hulpverlening in de toekomst waar mogelijk te voorkomen.

 KAR239 KEK Logo

Meer lezen over psychiatrie en lvb

>> dossier lvb van het Nederlands Jeugd Instituut

>> kinder- en jeugdpsychiatrie en lvb 

>> kenniscentrum lvb 

 

 

 

Terug naar boven