Specialistische ondersteuning bij kinder- en jeugdpsychiatrie (SO)

Specialistische ondersteuning bij kinder- en jeugdpsychiatrie (SO)

Het blijkt niet zo gemakkelijk om psychiatrische problemen bij kinderen vroegtijdig te onderkennen en daarna adequaat te behandelen of zo nodig gericht te verwijzen. Karakter biedt huisartsen daarbij hulp aan in de vorm van consultatie en inzet van specialistische ondersteuning SO). Onze specialistische ondersteuner - veelal een ervaren GZ-psycholoog - brengt snel en doeltreffend de aard en ernst van de klachten in kaart, behandelt waar nodig kortdurend en geeft een gedegen advies aan kind en ouders. Dat gaat makkelijk, snel en drempelloos. De SO toetst altijd of er voor uw kind/patiënt zorg en behandeling dichtbij aanwezig is.

Schoolverzuimbreed

Hulp op de juiste plek is het motto van de specialistische ondersteuner (SO), deze kan worden ingezet bij een huisarts, wijkteam of CJG. De SO kan snel meekijken en advies en consulatie geven, screening of zelf een korte behandeling opstarten. Met als doel dat het kind in de eigen omgeving zo goed mogelijk geholpen en indien nodig doorverwezen wordt. Hierbij geldt "zorg zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.”

Werkwijze ondersteuning 

Ervaren GZ-psychologen en verpleegkundig specialisten helpen in de regel binnen 2 tot 5 consulten met screeningsdiagnostiek, consultatie, korte behandelingen, verwijsadvies, begeleiding, inzicht in sociale kaart en wachtlijstoverbrugging.

Download meer informatie

Huisarts: "De ondersteuning door een ervaren GZ psycholoog van Karakter heeft veel voordelen voor onze patiënten opgeleverd."

 Meer lezen

 >> Wageningse jeugd kan gewoon hulp vragen in de huisartsenpraktijk
>> Fors minder verwijzingen naar de ggz met inzet SO
>> GGZ totaal: in jeugd gespecialiseerde POH-GGZ zorgt voor minder doorverwijzingen.

Staatssecretaris van Rijn over de SOH (bron kamerbrief over diagnostiek, zorg en ondersteuning voor mensen met autisime, 17 mei 2016)

"... Ook zie ik succesvolle voorbeelden van de inzet van een POH GGZ of GZ-psychologen in de huisartsenpraktijk. In de Oude IJsselstreek worden bijvoorbeeld GZ-psychologen gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen ingezet in huisartsenpraktijken. Dit tot tevredenheid van ouders en kinderen, die zich gehoord voelen, direct geholpen kunnen worden en de hulp als laagdrempelig ervaren."

 Meer informatie

Wilt u meer informatie over SO of over mogelijkheden om te participeren? Neem contact op met Erwin Hendriks, e.hendriks@karakter.com of via 06-20 00 07 08.

Terug naar boven