Vrienden van Karakter

Vrienden van Karakter

Het leven van kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek moet zo normaal mogelijk verlopen. Ieder kind heeft het recht om kind te zijn. De Vrienden van Karakter zetten zich in om juist die zaken mogelijk te maken die niet vanuit het reguliere budget gefinancierd kunnen worden.

Afbeelding Vrienden Van Karakter

Wilt u het werk van Vrienden van Karakter ondersteunen, vul dan de donateurskaart in en stuur deze naar Vrienden van Karakter Antwoordnummer 2016 6710 VA EDE.

Donateurskaart

Projecten 

Img 3105

Vrienden van Karakter ondersteunt diverse projecten. Dit kan gericht zijn op het veraangenamen van het verblijf van kinderen bij Karakter, zoals met een cabriodag, spelmateriaal of bezoek aan de dierentuin. Maar het kan ook gericht zijn op onderzoek of op de uitgave van een boek met ervaringsverhalen. Belangrijke thema's zijn participatie en destigmatisering.

 

Wij zoeken sponsors

Op dit moment kunnen wij dankzij onze sponsors o.a. een mooie natuurspeelplaats realiseren en filmvoorstellingen in Cinemec organiseren. Wij zoeken sponsors voor projecten voor diverse locaties van Karakter. Het gaat om de aanschaf van computers, muziekinstrumenten en fietsen, inrichting en opknappen van therapieruimtes en een jeugdlounge. Een voorbeeld van een project:

 • Zomerweken: Kinderen die bij Karakter verblijven, bieden we in Ede verschillende sportclinics en een spetterend eindfeest.

 

Kind Klimrek Internet

 

Bestuur

Het bestuur van Vrienden van Karakter bestaat uit 7 leden. Zij werkt nauw samen met het team Marketing & Communicatie van Karakter en koppelt eenmaal per jaar de activiteiten terug aan de raad van bestuur van Karakter.

De bestuursleden zijn: 

 • Voorzitter Stichting Vrienden van Karakter 
  De heer H. van Beek, consultant Bestuur & Organisatie bij BEEK.
 • Penningmeester/secretaris
  Mevrouw M. van Binsbergen, Universiteit van Amsterdam Konhstamm Instituut 
 • Mevrouw M. Verhoeven, GZ-psycholoog ICare en Hoenderloo Groep
 • De heer E. Lievers, voormalig gedeputeerde van de provincie Overijssel
 • De heer H. Weessies, consultant/projectmanager bij Bureau No 231
 • De heer G. Niels, directeur InnoEssence
 • Mevrouw A. Timmer, voormalig wethouder gemeente Almelo

Meer informatie: vriendenvan@karakter.com

 >> Beleidsplan Vrienden van Karakter

>> Jaarrekening 2017

>> Jaarrekening 2016

>>  Lees voor een overzicht van activiteiten het jaarverslag 2015.

Terug naar boven