Wachtlijst / wachttijd

Wachtlijst / wachttijd

Bij Karakter hebben we helaas te maken met wachttijden.

De hier getoonde wachttijden zijn gemiddelden in weken weergegeven. U kunt kijken wat de gemiddelde wachttijd is voor een afspraak bij de locatie bij u in de buurt. 

2019 11 11 Overzicht Wl

Laatst gewijzigd op 8 november 2019.
Bij spoedopnames en op sommige intensieve behandelgroepen en flexibele klinieken is geen wachtlijst.

De wachttijd is altijd een inschatting. We weten namelijk nooit helemaal precies van tevoren hoeveel kinderen er met spoed of langer behandeld moeten worden. Wanneer er sprake is van een spoedsituatie, neem dan contact op met uw (huis)arts of wijkteam/Centrum Jeugd en Gezin: zij kunnen vervolgens overleggen met Karakter en de urgentie bespreken.

De wachttijden voor de Intensieve behandeling en (flexibele) klinieken Kind Jeugd zijn niet weergegeven in dit overzicht maar bieden we op de hoofdlocaties van Karakter aan.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u als u ouder bent dan 18 jaar uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Voor patiënten jonger dan 18 jaar is de gemeente waar u woont uw gesprekspartner hiervoor.

Heeft u vragen?
Neem gerust contact op met een van de locaties
>> www.karakter.com/locaties

Meisje Klusje Internet

Hoe komt mijn kind op de wachtlijst?

Een verwijzer kan uw zoon of dochter bij Karakter aanmelden. Dat kan een (huis)arts zijn of een medewerker van het sociaal wijkteam of Centrum Jeugd en Gezin.

Wat gebeurt er wanneer mijn kind is aangemeld bij Karakter?

Als de aanmelding bij ons binnenkomt, screenen medewerkers van Karakter of wij uw kind kunnen behandelen. De volgende afwegingen spelen mee:

  • Karakter biedt specialistische zorg voor complexe psychiatrische problemen. Bij minder complexe of andere problemen kunnen andere organisaties soms beter de zorg bieden.
  • De behandeling van uw kind wordt betaald vanuit de gemeente. Het budget hiervoor is meestal beperkt. Daardoor kan Karakter niet iedereen behandelen. Soms moet Karakter er voor kiezen om alleen de patiënten met de meest complexe problemen te behandelen.

Na de screening, ontvangen u en uw verwijzer een bericht. Als uw kind bij Karakter behandeld kan worden, ontvangt u een bericht dat u op de wachtlijst wordt geplaatst. Of u ontvangt een uitnodiging voor een intakegesprek. U hoeft niet zelf te bellen voor een afspraak. Als uw kind niet bij Karakter behandeld kan worden, ontvangt u daar ook een bericht over.

Waarom kom ik op een wachtlijst?

Wachttijden ontstaan als de vraag naar zorg groter is dan het aanbod. Dus als er meer patiënten een afspraak willen dan Karakter kan bieden. Dit heeft de volgende redenen:

  • Karakter biedt onderzoeken en behandelingen die alleen door speciaal opgeleide medewerkers geboden worden. Of behandelingen op de beperkte kliniekplaatsen. Als er meer vraag is naar deze behandelingen, kan het gebeuren dat er onvoldoende mensen en middelen beschikbaar zijn om de behandeling snel uit te voeren.
  • Een behandeling duurt gemiddeld drie tot zes maanden. Maar het kan zijn dat kinderen en jongeren langer bij ons zijn om hun doelen te halen. Daardoor staan andere patiënten langer op de wachtlijst.

naar de wachtlijst

Terug naar boven