Wachtlijst / wachttijd

Wachtlijst / wachttijd

Bij Karakter hebben we helaas te maken met wachttijden. We leggen u hieronder uit waarom dit is en hoe de wachttijden in elkaar zitten.

direct naar overzicht wachttijden

Hoe komt mijn kind op de wachtlijst?

Een verwijzer kan uw zoon of dochter bij Karakter aanmelden. Dat kan een (huis)arts zijn of een medewerker van het sociaal wijkteam of Centrum Jeugd en Gezin.

Wat gebeurt er wanneer mijn kind is aangemeld bij Karakter?

Als de aanmelding bij ons binnenkomt, screenen medewerkers van Karakter of wij uw kind kunnen behandelen. De volgende afwegingen spelen mee:

  • Karakter biedt specialistische zorg voor complexe psychiatrische problemen. Bij minder complexe of andere problemen kunnen andere organisaties soms beter de zorg bieden.
  • De behandeling van uw kind wordt betaald vanuit de gemeente. Het budget hiervoor is meestal beperkt. Daardoor kan Karakter niet iedereen behandelen. Soms moet Karakter er voor kiezen om alleen de patiënten met de meest complexe problemen te behandelen.

Na de screening, ontvangen u en uw verwijzer een bericht. Als uw kind bij Karakter behandeld kan worden, ontvangt u een bericht dat u op de wachtlijst wordt geplaatst. Of u ontvangt een uitnodiging voor een intakegesprek. U hoeft niet zelf te bellen voor een afspraak. Als uw kind niet bij Karakter behandeld kan worden, ontvangt u daar ook een bericht over.

Waarom kom ik op een wachtlijst?

Wachttijden ontstaan als de vraag naar zorg groter is dan het aanbod. Dus als er meer patiënten een afspraak willen dan Karakter kan bieden. Dit heeft de volgende redenen:

  • Karakter krijgt een beperkt budget van de gemeentes om kinderen en jongeren te behandelen. Als er meer kinderen of jongeren uit één gemeente worden aangemeld, kunnen wij ze niet allemaal (direct) behandelen.
  • Karakter biedt onderzoeken en behandelingen die alleen door speciaal opgeleide medewerkers geboden worden. Of behandelingen op de beperkte kliniekplaatsen. Als er meer vraag is naar deze behandelingen, kan het gebeuren dat er onvoldoende mensen en middelen beschikbaar zijn om de behandeling snel uit te voeren.
  • Een behandeling duurt gemiddeld drie tot zes maanden. Maar het kan zijn dat kinderen en jongeren langer bij ons zijn om hun doelen te halen. Daardoor staan andere patiënten langer op de wachtlijst.

Waarom is de wachttijd niet hetzelfde voor alle patiënten?

De wachttijd verschilt per patiënt. Hiervoor zijn verschillende redenen:

  • Sommige gemeenten stellen meer budget beschikbaar aan Karakter dan andere gemeenten. Daardoor kan het afhankelijk zijn van de gemeente waarin iemand woont hoeveel kinderen Karakter kan behandelen en hoe lang de wachttijd is.
  • De arts bepaalt aan de hand van de ernst van de problemen hoe snel een patiënt bij Karakter terecht moet kunnen.

Wachttijd zoeken / check de wachtlijst

U kunt zoeken wat de gemiddelde wachttijd is voor een afspraak op de polikliniek. De wachttijd is altijd een indicatie (een schatting). We kunnen namelijk nooit precies inschatten hoeveel kinderen er met spoed of langer behandeld moeten worden. Bij spoedsituaties is er geen wachtlijst. Wanneer er sprake is van een spoedsituatie, neem dan contact op met uw (huis)arts of wijkteam/ Centrum Jeugd en Gezin: zij kunnen overleggen met Karakter.

 

naar de wachtlijst

Terug naar boven