Ouderraad betrokken bij bijzondere activiteiten

Door Simone Bronkhorst
Lid van STERK sinds 2019

Logo Sterk

Ondanks dat de COVID-pandemie afstand schept en ons letterlijk laat stilstaan, staan wij als ouderraad STERK zeker níet stil. Wel zijn onze bijeenkomsten nu vaak (deels) digitaal. Hoewel het prettiger is om elkaar live te kunnen zien, ontdekken we dat digitaal samenkomen ook werkt. Zeker ook omdat de leden van de ouderraad ver uit elkaar wonen: zo’n beetje in de driehoek Zwolle, Tiel en tot onder Nijmegen.

Naast de reguliere overleggen met het bestuur van Karakter worden wij als ouderraad ook betrokken bij andere zaken of onderzoeken binnen Karakter. Ik wil jullie vertellen over twee bijzondere activiteiten die onlangs hebben plaatsgevonden.

Dapper door Doen

Dapper door Doen is een project over de behandeling van angsten bij jongeren met een licht verstandelijke beperking. In een twee uur durende digitale bijeenkomst met o.a. de onderzoekers en inhoudsdeskundigen, is het project stap voor stap doorgenomen. Bij elk stap is aan ons als ouders gevraagd hoe wij er tegenaan kijken, waar we vraagtekens bij hebben en welke ideeën wij hebben om het voor de jongere of ouder beter of duidelijker te maken. Het blijkt dat onze inbreng als ouders er telkens weer toe doet.

Najaarsconferentie over duurzaamheid

In voor- en najaar gaan bestuur, directie, stafmanagement, vertegenwoordigers van OR en ouderraad en enkele genodigden met elkaar in gesprek over een bepaald thema. Dit keer was duurzaamheid het thema van de najaarsconferentie. Naast het duurzaam kunnen blijven aanbieden van zorg aan kinderen en jongeren was ook de duurzaamheid van onze aarde onderwerp van gesprek. Soms werken deze twee vormen van duurzaamheid elkaar tegen. Zo stijgt bijvoorbeeld het aantal gereden kilometers van Karakter medewerkers doordat er steeds meer zorg thuis geboden wordt. In kleine groepen hebben we out-of-the-box meegedacht over o.a. duurzaam omgaan met medicatie en met tijd. De COVID-pandemie heeft laten zien dat er soms ineens snelle stappen gezet kunnen worden. Als ouderraad is het interessant om inzicht te krijgen in deze zorgoverstijgende zaken.

Wil je meer weten over STERK of wil je meepraten over onderwerpen, meld je aan op ons ouderplatform. Voor meer informatie kijk op https://www.sterkkarakter.nu.