TOPGGz

Voor sommige mensen die in behandeling zijn in de geestelijke gezondheidszorg blijkt een generieke behandeling niet voldoende. Bijvoorbeeld omdat de psychische problemen zeer ernstig, complex of zeldzaam zijn. Het TOPGGz-keurmerk laat zien waar patiënten voor deze hoogspecialistische diagnostiek en behandeling terecht kunnen.

Het Centrum Jonge Kind en de zorglijn autisme-ADHD (neurobiologische stoornissen) van Karakter Universitair Centrum zijn gecertificeerd met het TOPGGz-keurmerk.

Afdelingen met een TOPGGz-keurmerk voldoen aan strenge eisen. Deze afdelingen moeten aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht.

Het keurmerk wordt toegekend door de Stichting Topklinische GGz.