Vrienden van Karakter

Het leven van kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek moet zo gewoon mogelijk verlopen. Ieder kind heeft het recht om kind te zijn. De Vrienden van Karakter zetten zich in om juist die zaken mogelijk te maken die niet vanuit het reguliere budget gefinancierd kunnen worden.

Vrienden van Karakter ondersteunt diverse projecten. Dit kan gericht zijn op het veraangenamen van het verblijf van kinderen bij Karakter, zoals met een cabriodag, spelmateriaal of bezoek aan de dierentuin. Maar het kan ook gericht zijn op onderzoek of op de uitgave van een boek met ervaringsverhalen. Belangrijke thema's zijn participatie en destigmatisering.

Bestuur
Het bestuur van Vrienden van Karakter bestaat momenteel uit drie leden. Zij werkt nauw samen met het team Marketing & Communicatie van Karakter en koppelt eenmaal per jaar de activiteiten terug aan de raad van bestuur van Karakter.

De bestuursleden zijn:
De heer G. Niels, directeur InnoEssence - Voorzitter
Mevrouw M. van Binsbergen, Universiteit van Amsterdam Konhstamm Instituut - Penningmeester/secretaris
Nienke Struijk, Consultant a.i. PinkRoccade Healthcare - Lid

Meer informatie: vriendenvan@karakter.com

Beleidsplan vrienden van karakter

Wij zoeken sponsors

Wilt u het werk van Vrienden van Karakter ondersteunen, vul dan de donateurskaart in en stuur deze naar:
Vrienden van Karakter
Antwoordnummer 2016
6710 VA Ede

Donateurskaart Vrienden van Karakter