Hoe werkt Karakter?

Hoe werkt Karakter?

Een effectieve behandeling begint bij een perfecte diagnostiek. Veel ouders lopen jaren te zoeken naar de juiste inzichten achter het gedrag van hun kind, en zijn opgelucht als we helder maken wat er speelt.

Waarom Karakter?

 • Karakter biedt resultaat. Ten eerste door te beginnen met een gedegen diagnose. Onze behandelingen zijn volgens de nieuwste inzichten, effectief en efficiënt.
 • De behandeling is flexibel en dichtbij. Karakter is tijdelijk 'te gast' bij gezinnen. Maar als crisisopname of klinische opname (tijdelijk) nodig is, hebben wij hier ook capaciteit voor.
 • Wij gaan uit van de krachten van kind en gezin. Door een competentiegerichte benadering leren patiënten hun eigen krachten kennen en inzetten om uitdagingen het hoofd te bieden.
 • Karakter kiest voor ‘zorg op maat’. Niet alle kinderen met psychiatrische zorgvragen hebben een specialistisch aanbod nodig. Karakter biedt toegang tot hoogwaardige en snel toegankelijke diagnostiek, (toeleiding tot) de beste behandelprogramma’s.
 • Bij Karakter werken de beste professionals. Er is altijd een psychiater betrokken bij het onderzoek.

Werkwijze: Zorglijnen

Karakter werkt in specialistische zorglijnen, zodat onze professionals op de hoogte zijn en werken volgens de laatste stand van zaken binnen hun eigen specialisme:

 • ADHD en Gedragsstoornissen
 • Autisme Spectrum Stoornissen
 • Psychiatrie voor Licht Verstandelijke Beperkte kinderen
 • Angst- en Stemmingsstoornissen en Acute Psychiatrie

Zorgprogramma's

Om ervoor te zorgen dat onze werkwijze inzichtelijk is en overal van dezelfde kwaliteit, werkt Karakter met zorgprogramma's. Binnen de zorgprogramma's vindt u:

 • Een omschrijving van het ziektebeeld
 • De intakefase
 • Een omschrijving van de onderzoeken in de diagnostische fase, die meestal bestaat uit een ontwikkelanamnese, een psychiatrisch onderzoek en een psychologisch onderzoek (bijv. een intelligentieonderzoek).
 • Het opstellen en bespreken van het behandelplan: in dit plan worden diagnose, behandeldoelen en tijdsplanning vastgelegd. Alleen als ouders en kinderen hiermee akkoord zijn, gaan we verder met de behandeling
 • De keuzemogelijkheden rond behandelmodules. De behandeling bestaat meestal uit psycho-educatie, begeleidings- of trainingsmodules en zo nodig het voorschrijven van medicatie.

>> Lees meer over onze werkwijze.

Samen met de Vereniging Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Expertise netwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrisch, de zeven instellingen in Nederland, werken wij aan uitbreiding en verdere verbetering van deze programma's.

Terug naar boven