Kinder- en jeugdpsychiatrie

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich richt op het onderzoeken en het behandelen van individuele denk-, gevoels- en gedragsstoornissen. In de kinder- en jeugdpsychiatrie wordt met name gekeken naar hoe de psychische ontwikkeling verloopt in samenhang met de lichamelijke ontwikkeling. Er wordt vastgesteld of er een stoornis is, wat de oorzaak zou kunnen zijn
en bovendien wat er aan te doen is. Ook wordt er gekeken naar de invloed van de sociale omgeving op het functioneren van het kind.

Bureau

De kinder- en jeugdpsychiater

De kinder- en jeugdpsychiater werkt in een multidisciplinair team, is eindverantwoordelijk voor de behandeling en voor het voorschrijven en controleren van medicatie. Verder worden kinderen en jongeren behandeld door onder meer (klinisch) psychologen, psychotherapeuten en sociotherapeuten.

Een kinder- en jeugdpsychiater is een psychiater die gedurende twee jaar een opleidingsstage kinder- en jeugdpsychiatrie heeft gevolgd, waarvan ten minste één jaar na de specialisatie psychiatrie.

Jeugd GGZ en kinder- en jeugdpsychiatrie

GGZ Nederland en de NVvP hebben factsheets uitgebracht met duidelijke informatie over de specialistische Jeugd GGZ en over de Kinder- en jeugdpsychiatrie. 

Factsheet Jeugd GGZ Factsheet Kinder- en jeugdpsychiatrie

 

Verhouding tot andere disciplines

De kinder- en jeugdpsychiatrie wordt vaak gelijk geschakeld met andere jeugdhulpverleners, en dan met name de  (klinische) kinderpsychologie en de orthopedagogiek. Hoewel de samenwerking vaak nauw is, richt de jeugdhulpverlening zich vooral op de ontwikkeling van kinderen en is de kinder- en jeugdpsychiatrie de specialist in de behandeling van psychiatrische stoornissen. Vaak wordt de hulp van de kinder- en jeugdpsychiater ook pas ingeroepen als met de ‘reguliere’ begeleiding in de jeugdhulpverlening onvoldoende effect wordt bereikt.

Meer lezen over jeug-ggz en kinder- en jeugdpsychiatrie:
>> GGZ Nederland
>> Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

 

Terug naar boven