Eén telefoontje voor consultatie

Eén telefoontje voor consultatie

Vermoedt u psychiatrische problemen bij kinderen of jeugdigen? Wilt u de signalen vroegtijdig onderkennen en bijdragen aan een effectieve behandeling? Karakter biedt u consultatie waarmee u snel en doeltreffend de aard en ernst van de klachten in kaart kunt brengen en gedegen advies aan uw patiënt kunt geven.

Consultatielijn voor artsen  

Op werkdagen 9.00– 17.00 uur een kinder- en jeugdpsychiater die bij vragen direct beschikbaar is of dezelfde dag nog terugbelt.

Telefoonnummer 088 654 54 54
consultatielijn@karakter.com 

Consultatielijn voor jeugdhulpprofessionals

(expertiseteams, wijkteams, GGD, gemeenten, vrijgevestigde (gz)psychologen, scholen, etc.) Op werkdagen 9.00 - 17.00 uur een gz-psycholoog die bij vragen direct beschikbaar is of dezelfde dag nog terugbelt. 

Telefoonnummer 088 654 54 99
consultatielijnjzp@karakter.com

Uw voordelen 

  • U kunt gebruik maken van onze specialistische kennis om u te ondersteunen bij screening, triage, diagnostiek of eventuele reguliere verwijzing. Belangrijk uitgangspunt is het principe van matched care: de beste zorg op de juiste plek.
  • Terugbelafspraak in geval van drukte, waar mogelijk op de dag zelf.
  • Makkelijk mailcontact en binnen 24 uur antwoord op uw vragen.

Verwijzen

Wilt u een patiënt direct naar Karakter verwijzen, kijk dan onder verwijzen of onder locaties voor de mogelijkheden per locatie.

Voor spoedzaken buiten kantoortijden, lees hier

Terug naar boven