Het perspectief van de kinderen

Het perspectief van de kinderen

Zelf keuzes kunnen maken, begrip, hulp, serieus genomen worden, maar ook resultaat en toekomst zijn belangrijke thema's voor kinderen met problemen.

Er is geen onderscheid te maken tussen geestelijke en lichamelijke ziekten: je kan er namelijk niets aan doen dat je het hebt.

Er is vaak weinig kennis en begrip, er zijn wel veel vooroordelen. Daarom is een klik met behandelaar, deskundigheid en respect naar kinderen toe ook zo belangrijk. Onze patiënten zijn daar erg tevreden over. Dat blijkt uit het jaarlijkse patiënttevredenheidsonderzoek (cijfers over 2016):

86% van de jongeren en 90% van de ouders beveelt ons aan!

Ook uit de persoonlijke verhalen van gezinnen blijkt deze waardering voor de aanpak van Karakter. Lees bijvoorbeeld het verhaal van Petra, moeder van Tijmen.

"Toen de diagnose, ADHD type 3, bekend werd, stond onze wereld op z'n kop, maar we zijn goed opgevangen."

Alle verhalen die op de website van Karakter staan, zijn van echte patiënten en verwijzers. Zij geven hiermee een eerlijk en realistisch beeld van het leven met en de behandeling van een psychiatrische ziekte.

Terug naar boven