Hoe vertalen we de vragen van uw burgers?

Hoe vertalen we de vragen van uw burgers?

Kinderen behandelen we zo kort mogelijk door efficiënt en effectief te werken, gesterkt door de specialistische kennis van onze professionals en voortbouwend op innovatie en onderzoek. Kinderen krijgen de beste behandeling en ouders krijgen inzicht in hoe ze kunnen omgaan met de problematiek. Zo krijgen de kinderen betere toekomstkansen en kunnen zij weer meedoen in de maatschappij.

Ouders2

We bieden inzicht voor ouders en toekomst voor kinderen door:

Hoogwaardige en snel toegankelijke diagnostiek 

 • Jaarlijks komen ongeveer 8.500 patiënten naar Karakter. Daarvan komt zo'n 40% voor een diagnose, 30% volgt een behandeling. Ongeveer 12% van de patiënten blijkt na een eerste screening beter bij één van onze zorgpartners te passen en verwijzen we door.
 • Meer dan 50% van de patiënten hebben al 2 of meer hulpverleningsinstanties bezocht voordat ze bij Karakter komen.
 • Om professionals snel hulp te bieden heeft Karakter speciale Consultatielijnen. Dagelijks zijn een kinder- en jeugdpsychiater en een GZ-psycholoog beschikbaar voor intercollegiale vragen over diagnostiek en behandeling. Kinderen die volgens professionals dringend diagnostiek en advies nodig hebben, bieden wij op zeer korte termijn een plek.

Hoogwaardige behandelingen om eigen kracht te ondersteunen en maatschappelijke uitval te voorkomen

 • Van alle patiënten is 10% infant (kinderen jonger dan 6 jaar) en 17% licht verstandelijk beperkt. Bij bijna de helft van alle patiënten is er sprake van hoog complexe problematiek (ingewikkelde comorbiditeit) en is een langdurige behandeling noodzakelijk. 
 • In 2015 heeft Karakter voor acute crisis de eerste High & Intensive Care voor jeugd voor korte klinische opnames in Nederland geopend.
 • Karakter blijft zorgdragen voor de Verplichte GGZ (BOPZ) voorzieningen in Overijssel en Gelderland. Het gaat hierbij om 25% van de totale klinische kosten van Karakter.
 • Karakter heeft samen met zes grote kinderen jeugdpsychiatrische instellingen het digitale patiëntenplatform JouwOmgeving ontwikkeld. Hierdoor kunnen kinderen samen met ouders hun behandeling voor een deel online volgen, behandelsessies zelf thuis doen en vragen stellen aan hun behandelaar. Daarnaast wordt steeds vaker gebruik gemaakt van beeldbellen ter vervanging van reguliere consulten.
 • Intensieve gezinsbehandeling thuis vervangt klinische opname: het Intensief Behandelcentrum Jeugd (IBC-Jeugd)
 • Kansen voor integrale aanpak bij de groep kinderen met meervoudige problematiek. Karakter wordt erkend als de meest relevante aanbieder voor specialistische zorg voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking en psychische problemen. Karakter heeft dan ook een sterke rol op landelijk niveau in het wetenschappelijk en toegepast onderzoek op dit onderwerp en binnen onze beroepsopleidingen is er veel aandacht voor.

Investeren in de aanpak van psychische problemen

 • Kinderen met psychiatrische stoornissen hebben vaak problemen met leren, concentreren, plannen of met de informatieverwerking. Denkkracht, een initiatief van Karakter, onderzoekt en geeft advies.
 • Samenwerking met scholen: Behandeling in de klas (BinK). In samenwerking met Karakter bieden diverse scholengemeenschappen specifieke onderwijsondersteuningsarrangementen voor leerlingen met psychiatrische stoornissen en/of gedragsstoornissen. 1 kind 1 plan > 1 regie staat hoog op de agenda en heeft duidelijk vorm gekregen in onze multidisciplinaire samenwerking.
 • Samen sterk voor elk kind - Kek. Karakter en ‘s Heeren Loo (begeleiding, ondersteuning en behandelvormenvoor mensen met een verstandelijke beperking) werken samen om kinderen die ondersteuning te geven die voor hen en het gezin het beste werkt vanuit de expertise LVB en psychiatrie.
 • Samenwerkingsverbanden met 50 verschillende partners in het zorgnetwerk.

Kennisontwikkeling en kennisdeling

 • Verbinding tussen onderzoek (samenwerking Radboud Universiteit) en praktijk.
 • Karakter had in 2016 een aandeel in 93 wetenschappelijke en internationale publicaties en 10 promoties op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie.
 • De zorglijn Infants heeft het TOPGGz keurmerk, waarvoor strenge criteria gelden. Die gelden niet alleen voor behandelinhoudelijke aspecten, maar ook de financiële en bedrijfsmatige borging van de afdeling. Ook dienen er één of meer samenwerkingsovereenkomsten met een universiteit en/of UMC te zijn.
 • Actief deelnemer aan het Kenniscentrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Brainwiki waar informatie over psychische stoornissen en effectieve behandelingen vrij toegankelijk is voor professionals, maar ook voor ouderen en kinderen.
 • Erkend opleidingsinstelling voor kinder-en jeugdpsychiater, GZ-psycholoog,  klinische psycholoog en neuro psycholoog, verpleegkundig specialist en psychotherapeut
 • Bij Karakter werken meer dan 40 van de 450 kinder- en jeugd psychiaters in Nederland, professionals van Karakter zijn gedetacheerd bij een tiental verschillende zorgpartners.
 • Karakter hecht veel waarde aan de vertaling van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar de klinische praktijk. 
 • Meer over wetenschappelijk onderzoek en opleidingen: Karakter Academie

 

Terug naar boven