E-learning vroegsignalering Autisme

Werkt u met hele jonge kinderen en twijfelt u soms of u 'afwijkend' gedrag goed interpreteert? In deze e-learning leert u Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) bij jonge kinderen te herkennen. Door een vroege herkenning krijgen deze kinderen betere ontwikkelingskansen.

Doelgroep
U bent werkzaam in de jeugdhulp of in de (jeugd)gezondheidszorg als bijvoorbeeld arts, verpleegkundige, therapeut of begeleider. U heeft te maken met de behandeling of begeleiding van jonge kinderen (0-4 jaar).

Wat u leert tijdens de e-learning

  • Risico's signaleren aan de hand van alarmsignalen die kunnen duiden op autisme spectrum problematiek bij jonge kinderen (0-4 jaar).
  • Screenen met behulp van de CoSoS (Communicatieve en Sociale ontwikkelingssignalen, voorheen Early Screening of Autistic Traits ofwel ESAT genaamd).
  • Ouders adviseren ten aanzien van doorverwijzing van het kind.

We bieden ook een verdiepende training van 3,5 uur aanvullend op de E-learning.

Meer weten?
Ga voor meer informatie over de inhoud van deze gratis e-learning en inschrijven naar ons leerportaal

Vragen?
Stuur een mail aan de Karakter Academie

Achtergrond

Deze e-learning module is ontwikkeld door twee specialisten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en klinische zorg rond jonge kinderen en ASS:

  1. Dr. Iris J. Servatius-Oosterling, GZ psycholoog bij Karakter Universitair Centrum Nijmegen
  2. Dr. Claudine Dietz, klinisch psycholoog voorheen bij Altrecht, nu bij Karakter

De module is mede tot stand gekomen en getoetst door het werkveld. Prof. dr. I.A. van Berckelaer-Onnes heeft hier eveneens aan meegewerkt.

Iris Servatius: ‘Vaak hebben ouders al vroeg in de ontwikkeling van hun kind een zogenaamd ‘niet pluis gevoel’. Ouders weten dan vaak niet wat er is, maar dat er iets aan hand is, is voor hen duidelijk. Graag helpen wij hen om hun nog erg jonge kind beter te begrijpen.' Lees verder