Normaliserend werken in de wijk

In deze training staan we stil bij de wisselwerking tussen psychische kwetsbaarheid en de interactie met omgevingsfactoren. Wat mensen uit balans brengt heeft o.a. met de omgevingscontext te maken. Hoe we kijken naar normaal en abnormaal gedrag ook. In deze training krijg je een visie aangereikt die je helpt om in je dagelijkse werk richting te geven aan hulpvragen en verwijzing naar zorg. Wanneer is doorverwijzen nodig? En wanneer is een aanpak in de directe omgeving effectiever en zou doorverwijzen worden afgeraden?
Bekijk onderstaande video waarin prof. dr. Wouter Staal antwoord geeft op deze en andere veelgestelde vragen.

Voor wie
Speciaal ontwikkeld voor medewerkers van wijkteams, zowel werkzaam met jeugd als volwassenen.

Na afloop van de training:

  1. Weet je wat psychische kwetsbaarheid inhoudt en hoe je hiernaar kunt kijken vanuit je rol als wijkteamconsulent.
  2. Weet je hoe de normale ontwikkeling eruit ziet bij kind en jeugd en wat ontwikkeltaken zijn binnen verschillende leeftijdsfasen.
  3. Ben je bekend met de werkwijze van de kinder- en jeugdpsychiatrie.
  4. Weet je wanneer je wel of niet doorverwijst naar de kinder- en jeugdpsychiatrie.
  5. Kun je een competentieanalyse maken.
  6. Ben je bekend met de mogelijkheden van de consultatielijn van Karakter.

Voorbereiding

  1. Artikel De tijden veranderen, ontwikkelingstaken ook. Een ‘update’ van het competentiemodel
  2. Video van prof. dr. Wouter Staal over psychische kwetsbaarheid:

Praktisch
De training duurt 1 dagdeel en wordt gegeven aan 15 personen.

Interesse?

Wilt u meer weten, stuur dan een mail aan de Karakter Academie: academie@karakter.com

Eerdere deelnemers van wijkteams:

'Leuke en interessante informatie, het was een goede opfrisser en goede reden om de competentieanalyse weer actiever te gaan gebruiken en ook de ontwikkelingstaken van jeugdige weer eens goed door te nemen.'

'Fijn om te merken dat we op één lijn zitten. Daarnaast veel kennis bij de trainers.'