VIPP-AUTI

Met VIPP-AUTI geef je video-feedback aan ouders/verzorgers van een jong kind met (een vermoeden van) autisme. Doel is om de kwaliteit van ouder-kind interacties te bevorderen voor optimale ontwikkelingskansen van kinderen met autisme. Volgens een geprotocolleerde handleiding film en bespreek je de ouder-kind interactie tijdens dagelijkse spelsituaties bij het kind thuis. Samen met ouders ontdek je waarom het kind zich op een bepaalde manier gedraagt en laat je zien welke reactie van de ouder het gedrag van het kind positief beïnvloedt. Zo kun je enkele belangrijke interactie-aspecten tussen ouders en kinderen met autisme verbeteren en krijgen ouders vertrouwen in hun eigen opvoedingsvaardigheden.

Interview met gezinsbehandelaar/trainer Marlies Hesselink en de ouders van Mirthe:
VIPP-AUTI geeft ouders van jonge kinderen met autisme nieuwe inzichten

Voor wie?
(Ambulante) gezinsbehandelaren

Doel van de training?
Naast de theorie en klinische relevantie van VIPP-AUTI leer je individuele autismekenmerken bij het kind waar te nemen, waaronder:

  1. Niveau van spel en motivatie
  2. Mate van aandacht delen
  3. Behoefte aan structuur en voorspelbaarheid
  4. Wijze van informatie- en prikkelverwerking
  5. Uiting van emoties en stereotiep gedrag, mate van rigiditeit


Meer weten?
Meer informatie over inhoud, accreditatie en inschrijven

Vragen?
Stuur een mail aan de Karakter Academie

Nieuwe website

Dit is de nieuwe website van Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie.

Lees meer