Snelle crisisroute door samenwerking gemeenten en jeugdhulpaanbieders in IJsselland

Crisissituaties zoveel mogelijk voorkomen en in het geval crisishulp nodig is, deze zo snel mogelijk en op de juiste plek bieden, met zo min mogelijk verplaatsingen van de jeugdige en met de juiste ouderbetrokkenheid. Dat is het doel van de crisisroute voor jeugdigen die de gemeenten en jeugdhulpaanbieders - waaronder Karakter - in de regio IJsselland hebben uitgewerkt. Samen zijn we verantwoordelijk voor jeugdigen die crisishulp nodig hebben. De regio IJsselland is in Nederland één van de voorlopers met een dergelijke, tussen meerdere aanbieders georganiseerde, crisisroute.

Samen staan we garant
Als er sprake is van psychiatrische crisis dan moet er snel en juist gehandeld worden. Samen met andere jeugdhulpaanbieders staan we garant voor het leveren van passende zorg bij crisis, voor alle jeugdigen uit de regio IJsselland die deze zorg nodig hebben. Karakter heeft een verantwoordelijkheid voor cliënten in crisis, die (nog) niet in zorg zijn bij een ggz-aanbieder. Accare en Jeugd GGZ/Dimence groep bieden hierbij een voorwachtfunctie. De kinder- en jeugdpsychiaters en klinisch psychologen van Karakter locatie Zwolle vormen de achterwacht. Is een cliënt al wel in zorg bij een ggz-aanbieder, dan is die zorgorganisatie verantwoordelijk voor de afhandeling van de crisis. Accare, Jeugd GGZ/Dimence groep en Karakter kunnen wel altijd geconsulteerd worden.

Heldere afspraken

“In het begin was het soms even zoeken, maar de kaders en afspraken zijn inmiddels voor iedereen helder,” vertelt Laurien Engelsma-Groot, kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter in Zwolle. “De samenwerking met de voorwachten van Jeugd GGZ/Dimence groep en Accare verloopt goed. Wij doen de beoordelingen zoveel mogelijk op de locatie van Karakter, maar af en toe gebeurt dat ook elders zoals op het politiebureau. En soms is telefonisch meedenken voldoende, de voorwachten pakken zelf al veel op. Overigens kan het merendeel van de crisissituaties worden afgehandeld zonder de inzet van de achterwacht.”

Sneller doorpakken

De crisisroute zorgt ervoor dat specifieke expertise bij elkaar wordt gebracht en dat jeugdigen niet los gelaten worden totdat passende crisishulp beschikbaar is. Wilco Jansen, manager bedrijfsvoering van Karakter regio Overijssel: “Er kan nu sneller doorgepakt worden in geval van crisis bij kinderen en jongeren die nog niet in zorg zijn bij een kinder- en jeugdpsychiatrische instelling. Er wordt geen tijd verspild aan afstemmen welke partij iets moet oppakken: daar zijn duidelijke afspraken over. Op die manier wordt het kind of de jongere zo goed mogelijk geholpen en kan er meteen beleid gemaakt worden met opvolging vanuit de ggz. Ook nu tijdens de coronacrisis staan wij klaar, maar we hebben – gelukkig – tot op heden geen toename van het aantal crisisgevallen gehad.”