Voor gemeenten

Als gemeente wilt u uw inwoners de best passende zorg op de juiste plek bieden. Karakter biedt hoogintensieve zorg voor de kwetsbare doelgroep van kinderen met complexe psychiatrische zorgvragen. We zijn er voor patiënten met een psychiatrische ziekte, een hoog risico en hoge complexiteit (ingewikkelde comorbiditeit). Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen terecht bij Karakter.

Bij Karakter behandelen we kinderen zoveel mogelijk thuis, zo kort mogelijk door efficiënt en effectief te werken, gesterkt door de specialistische kennis van onze professionals en voortbouwend op innovatie en onderzoek. Kinderen krijgen de beste behandeling en ouders krijgen inzicht in hoe ze kunnen omgaan met de problematiek. Zo krijgen de kinderen betere toekomstkansen en kunnen zij weer meedoen in de maatschappij.

Karakter heeft contracten met negen gemeentelijke regio’s in Gelderland en Overijsel, en heeft een landelijke overeenkomst met de VNG (Landelijk Transitie Arrangement).

Wilt u (overleggen over) verwijzen?
Bekijk de informatie over verwijzen

Vragen over facturatie, toewijzingen, productcodes e.d.?

Bel 0318 676797 of mail debiteurenadministratie@karakter.com.

Vragen over zorgcontractering?

Bel 0318 676770 of mail gemeenten@karakter.com

Hoogwaardige en snel toegankelijke diagnostiek
Karakter biedt toegang tot hoogwaardige en snel toegankelijke diagnostiek. Veel andere organisaties vragen onze expertise hierin. Afhankelijk van de diagnose starten we daarna een behandeling, of verwijzen we – in minder complexe gevallen – naar andere zorgpartners.

Intensieve behandeling thuis

Samen met het gezin werken we om weer grip te krijgen op het dagelijks leven. De basis van onze aanpak wordt gevormd door behandeling thuis. De nauwe samenwerking met het gezin draagt in grote mate bij aan het succes van de behandeling. Hierdoor zijn er minder klinische opnames en is er ruimte om meerdere jongeren te behandelen. Tijdens crisissituaties is kortdurende klinische opname mogelijk (zie ook het factsheet IBC)

Beste behandeling door wetenschappelijk onderzoek

Karakter wil kinderen de best mogelijke behandeling geven. We kunnen dat realiseren dankzij ons wetenschappelijk onderzoek naar de achtergronden van psychiatrische problemen. De uitkomsten passen we direct toe in de praktijk, zowel in diagnostiek als behandeling. Dit kan leiden tot nieuwe therapieën en betere kennis.

Kennisdeling met onderwijs, jeugdhulp en ouders
De inzichten uit onderzoek maken we ook beschikbaar voor scholen, sociale wijkteams, jeugdzorginstellingen en Centra voor Jeugd en Gezin, waarbij we onze specifieke kennis inzetten om leerkrachten en eerstelijns hulpverleners te ondersteunen in hun werkzaamheden. Zo bieden we onder andere opleidingen en cursussen aan.
Karakter neemt actief deel aan het Kenniscentrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Brainwiki, waar informatie over psychische stoornissen en effectieve behandelingen vrij toegankelijk is voor professionals, maar ook voor ouders en kinderen.

Samenwerking met zorgpartners

We werken intensief samen zowel interdisciplinair als intersectoraal, op regionaal en landelijk niveau met 50 partners in het zorgnetwerk, maar ook integraal met jeugdzorg. Door triage, consultatie en het delen van kennis maken we onze specialistische kennis voor een grotere groep bereikbaar, zonder dat kind en gezin continu met nieuwe behandelaren te maken krijgen.

Patiënttevredenheid

Zelf keuzes kunnen maken, begrip, hulp, serieus genomen worden, maar ook resultaat en toekomst zijn belangrijke thema's voor kinderen met problemen. Er is geen onderscheid te maken tussen geestelijke en lichamelijke ziekten: je kan er namelijk niets aan doen dat je het hebt.
Er is vaak weinig kennis en begrip, er zijn wel veel vooroordelen. Daarom is een klik met behandelaar, deskundigheid en respect naar kinderen toe ook zo belangrijk. Onze patiënten zijn daar erg tevreden over. Dat blijkt uit het jaarlijkse patiënttevredenheidsonderzoek (cijfers over 2019):

90% van de jongeren en 92% van de ouders beveelt ons aan!

Nieuwsbrief voor gemeenten en professionals

Blijf op de hoogte van de activiteiten van Karakter en ontvang ons nieuws over zorg, kennis en onderzoek.