Voor verwijzers

Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren uit heel Nederland. Karakter is regionaal en landelijk door en namens alle gemeenten gecontracteerd. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen naar Karakter verwezen worden wanneer er sprake is van (een sterk vermoeden van) ernstige psychiatrische problematiek. Ook kinderen en jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking en een vermoeden van psychiatrische problematiek, kunnen worden aangemeld bij Karakter.

Verwijzen: wanneer en hoe

Karakter heeft landelijke en regionale contracten voor diagnostiek en ambulante/(deeltijd)klinische behandeling. Ook wanneer Karakter niet in de lijst met gecontracteerde aanbieders in uw regio/gemeente staat, kunt u kinderen en jongeren verwijzen.

Verwijzen is mogelijk door:

 1. huisarts
 2. jeugdarts (GGD)
 3. medisch specialist, psychiater of kinderarts
 4. Centra voor Jeugd en Gezin of sociaal wijkteam gemeente

Verwijzen kan via:

 1. Zorgdomein (bij voorkeur)
 2. Aanmeldformulier
  aanmeldformulier algemeen
  aanmelden Foodvalley voor patiënten in regio Foodvalley
  aanmelden Overijssel voor patiënten in Overijssel
 3. Verwijsbrief die in elk geval de volgende gegevens bevat:
  - gegevens en evt. eerste diagnose patiënt
  - een gerichte verwijzing naar gespecialiseerde ggz
  - gegevens verwijzer: naam, functie, handtekening e/o praktijkstempel en AGB-code
  - relevante bijlagen, zoals eerdere onderzoeken

Versturen verwijzing of overleggen over een verwijzing

Gegevens per regio

Overijssel: locaties Almelo, Enschede, Hengelo en Zwolle
Centraal Aanmeldbureau Overijssel.
Elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur
0546 48 44 44 f. 0546 86 90 29 of aanmeldenoverijssel@karakter.com
Postbus 625, 7600 AP Almelo

Gelderland:
locaties Apeldoorn, Ede en Venlo
Aanmeldbureau Karakter Gelderland.
Elke werkdag van 12.00 tot 17.00 uur.
088 654 54 00 of secretariaat.aanmeldbureaugld@karakter.com
Postbus 68, 6710 BB Ede

Universitair Centrum: locaties Arnhem, Doetinchem, Nijmegen, Tiel, Uden en Venlo
Aanmeldpunt UC
024 351 22 22 of aanmeldpuntuc@karakter.com
Reinier Postlaan 12, 6525 GC Nijmegen

Overige provincies: 088 654 54 00 of secretariaat.aanmeldbureaugld@karakter.com

Crisis en spoedvragen

Bent u verwijzer en heeft u een patiënt die met spoed hulp nodig heeft, dan kunt u tijdens kantoortijden met de dichtstbijzijnde locatie bellen voor overleg.

Buiten kantoortijden zijn onze crisisafdelingen (high & intensive care units) telefonisch bereikbaar voor overleg en consultatievragen via de onderstaande telefoonnummers. Opnameverzoeken verlopen via de crisisdienst.

Almelo 0546 48 44 44
Ede 0318 67 66 11
Nijmegen 024 351 22 22

Bent u (ouder van) een patiënt, neem dan eerst contact op met uw huisarts/huisartsenpost, crisisdienst GGZ of crisisdienst Jeugdzorg. Zij kunnen de crisisafdelingen van Karakter inschakelen.

Consultatie: één telefoontje

Vermoedt u psychiatrische problemen bij kinderen of jeugdigen? Wilt u de signalen vroegtijdig onderkennen en bijdragen aan een effectieve behandeling? U kunt gebruik maken van onze consultatielijn.

Specialistische ondersteuning

Het blijkt niet zo gemakkelijk om psychiatrische problemen bij kinderen vroegtijdig te onderkennen en daarna adequaat te behandelen of zo nodig gericht te verwijzen. Karakter biedt huisartsen daarbij hulp aan in de vorm van consultatie en inzet van specialistische ondersteuning (SO). Onze specialistische ondersteuner - veelal een ervaren GZ-psycholoog - brengt snel en doeltreffend de aard en ernst van de klachten in kaart, behandelt waar nodig kortdurend en geeft een gedegen advies aan kind en ouders. Dat gaat makkelijk, snel en drempelloos. De SO toetst altijd of er voor uw kind/patiënt zorg en behandeling dichtbij aanwezig is.
Lees meer over specialistische ondersteuning

Heeft u een patiënt die problemen met leren, concentreren, plannen of met de informatieverwerking heeft?
Denkkracht, een initiatief van Karakter, onderzoekt en geeft advies.

Nieuwsbrief voor professionals

Blijf op de hoogte van de activiteiten van Karakter en ontvang ons nieuws over zorg, kennis en onderzoek.

Aanmelden