Wachttijden tot intake

Bij Karakter hebben we helaas te maken met wachttijden. Kinderen en jongeren die in de afgelopen twee maanden een intake hebben gehad, hebben gemiddeld de onderstaande tijd in weken moeten wachten.

Wachttijden overzicht in weken


Locatie ADHD Autisme Kinderen jonger dan 6 jaar Licht Verstandelijke Beperking Stemming, angst en overige stoornissen
Almelo 10 10 nvt* nvt* 2
Apeldoorn 4 4 8 6 6
Arnhem 28 28 20 26 5
Doetinchem 6 6 8 16 6
Ede 18 18 12 5 8
Enschede 15 20 nvt* nvt* 9
Hengelo nvt* nvt* 10 nvt* nvt*
Nijmegen 28 28 24 nvt* 20
Tiel 24 24 24 8 24
Uden 16 16 23 10 16
Venlo 10 10 nvt* 16 10
Zwolle 10 10 7 nvt* 4


* Voor dit onderdeel is geen behandeling op deze locatie.
Laatst gewijzigd op 08-06-2020.


Hoe komt mijn kind op de wachtlijst?

Een verwijzer kan uw zoon of dochter bij Karakter aanmelden. Dat kan een (huis)arts zijn of een medewerker van het sociaal wijkteam of Centrum Jeugd en Gezin.

Waarom komt mijn kind op de wachtlijst?

Wachttijden ontstaan als de vraag naar zorg groter is dan het aanbod. Dus als er meer patiënten een afspraak willen dan Karakter kan bieden. Dit heeft de volgende redenen:

  • Karakter biedt onderzoeken en behandelingen die alleen door speciaal opgeleide medewerkers geboden worden. Of behandelingen op de beperkte kliniekplaatsen. Als er meer vraag is naar deze behandelingen, kan het gebeuren dat er onvoldoende mensen en middelen beschikbaar zijn om de behandeling snel uit te voeren.
  • Een behandeling duurt gemiddeld drie tot zes maanden. Maar het kan zijn dat kinderen en jongeren langer bij ons zijn om hun doelen te halen. Daardoor staan andere patiënten langer op de wachtlijst.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u als u ouder bent dan 18 jaar uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Voor patiënten jonger dan 18 jaar is de gemeente waar u woont uw gesprekspartner hiervoor.

Spoedopnames

Bij spoedopnames en op sommige intensieve behandelgroepen en flexibele klinieken is geen wachtlijst. De wachttijd is altijd een inschatting. We weten namelijk nooit helemaal precies van tevoren hoeveel kinderen er met spoed of langer behandeld moeten worden. Wanneer er sprake is van een spoedsituatie, neem dan contact op met uw (huis)arts of wijkteam/Centrum Jeugd en Gezin: zij kunnen vervolgens overleggen met Karakter en de urgentie bespreken. De wachttijden voor de Intensieve behandeling en (flexibele) klinieken Kind Jeugd zijn niet weergegeven in dit overzicht maar bieden we op de hoofdlocaties van Karakter aan.

Nieuwe website

Dit is de nieuwe website van Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie.

Lees meer