Praktische zaken

Wanneer uw kind in behandeling komt zijn er een aantal praktische zaken om rekening mee te houden.

Legitimatie
Neem bij uw eerste afspraak het legitimatiebewijs (identiteitskaart/paspoort) mee van uw kind. Alleen dan kunnen wij de onderzoeken en behandeling starten. Neem ook de gegevens mee van de ziektekostenverzekering van uw kind.

Afmelden afspraak

Soms gebeuren er dingen waardoor u een afspraak niet kunt laten doorgaan. Wilt u de afspraak verzetten, dan kan dat telefonisch of via het mailadres van het secretariaat. Zegt u de afspraak korter dan 24 uur van tevoren af, dan zijn wij genoodzaakt om de kosten bij u in rekening te brengen.

Vervoer

Volgt uw kind dagbehandeling en moet het daarvoor naar Karakter reizen? Informeer bij uw gemeente of deze een regeling heeft voor het vervoer.

Regelingen extra kosten

Omdat uw kind in behandeling is, maakt u als ouder soms extra kosten. Er zijn diverse regelingen waar u een beroep op kunt doen. Denk bijvoorbeeld aan belastingaftrek voor zorgkosten of extra kinderbijslag. Op de website van de oudervereniging Balans staat een goed overzicht van regelingen: http://www.balansdigitaal.nl/zorg/regelingen-en-voorzieningen/

Kosten van de behandeling

De behandeling bij Karakter wordt vergoed door de gemeente en/of zorgverzekeraar. U kunt er ook voor kiezen om uw zorg geheel uit eigen middelen te financieren. Vragen over de kosten, neem contact op met Karakter via aanbestedingen@karakter.com

Medicijnen mee naar het buitenland
Gebruikt uw kind medicatie zoals Ritalin of Concerta? Dan dient u tijdens uw vakantie naar het buitenland een Schengenverklaring mee te nemen.
Via de volgende link kunt u precies nalezen voor welke medicatie u een verklaring dient aan te vragen en voor welke landen die verklaring geldt: Informatie Rijksoverheid: medicatie mee op reis

Digitale vragenlijsten

Als uw zoon of dochter is aangemeld bij Karakter ontvangt u van ons een uitnodiging om een digitale vragenlijst in te vullen. De vragenlijsten gebruiken we:

  1. Voor diagnostiek in de intake fase
  2. Om effecten van de behandeling te meten. Dit wordt ook wel ROM (Routine Outcome Monitoring) genoemd.

Klacht
Heeft u een klacht en komt u er samen met uw behandelaar niet meer uit? Bekijk de pagina Klachten.