DREAMS: meer inzicht in kinder- en jeugdpsychiatrische zorg

Wist u dat de vier academische kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen jaarlijks meer dan tienduizend kinderen en jongeren behandelen? Vanwege deze aantallen ontstaan grote kansen voor klinisch relevant wetenschappelijk onderzoek en meer fundamenteel onderzoek. Samen met Accare, Curium, Levvel (voorheen De Bascule) werkt Karakter aan het opzetten van wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Deze samenwerking heeft de naam DREAMS gekregen (Dutch Research in child and Adolescent Mental health).

De betrokken hoogleraren van iedere instelling onderstrepen het belang van dit unieke initiatief. Voor Karakter zijn dat Wouter Staal en Jan Buitelaar. Ook is per deelnemende instelling een hoofdonderzoeker aangesteld. ‘Soms heb je als instelling te weinig patiënten om een bepaald onderzoek te doen’, vertelt Helen Klip, die als hoofdonderzoeker vanuit Karakter betrokken is bij DREAMS. ‘Hoe mooi is het dan om een gezamenlijk cohort op te zetten van patiënten die bij de vier instellingen worden behandeld, zodat we meer data hebben en daardoor meer mogelijkheden voor onderzoek. We kunnen daarmee een beter beeld krijgen van de problemen die kinderen hebben en welke zorg ze nodig hebben.’

Belangrijke info voor gemeenten

Om dat voor elkaar te krijgen moeten patiëntgegevens op dezelfde manier verzameld worden. De lijst die ouders en kinderen voorafgaand aan de behandeling invullen, moet daarom binnen de vier instellingen (gedeeltelijk) hetzelfde zijn. Helen Klip: ‘Met deze harmonisatie zijn we als eerste aan de slag gegaan. Zo krijgen we goed inzicht in de patiëntenpopulatie en kunnen we bijvoorbeeld voorspellingen doen. Dit levert belangrijke informatie, onder andere voor gemeenten. Inmiddels is er een tweede werkgroep opgericht die aan de slag gaat met het monitoren van behandelingen binnen de instellingen. Ook dit willen we harmoniseren, zodat we beter naar het verloop van een stoornis over de tijd kunnen kijken en het effect van bepaalde behandelingen.’

COVID-19 onderzoek

Naast het verzamelen van data die voor analyses gebruikt kunnen worden, voert DREAMS ook gezamenlijk onderzoek uit. Een studie die direct is opgezet, is een COVID-19 onderzoek waarbij de mentale gezondheid van patiënten van alle vier de instellingen in kaart gebracht wordt. ‘Voorheen duurde het lang voordat je iedereen bij elkaar had. Door DREAMS kunnen we nu sneller schakelen,’ licht Helen Klip toe. In een ander lopend onderzoek worden de demografische en diagnostische data van de vier instellingen op een rij gezet om een duidelijk beeld te krijgen van de kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland.

Veel energie

Als er meer data voorhanden zijn, zijn er ook meer mogelijkheden om onderzoek te doen. Maar wetenschappelijk onderzoek is kostbaar en deels afhankelijk van subsidies. DREAMS coördineert de subsidieaanvragen voor nieuwe gezamenlijke onderzoeken. Helen Klip: ‘We werken nu al op veel vlakken samen en ik merk dat er heel veel energie in het DREAMS team zit.’

Meer weten over DREAMS? Neem contact op met Helen Klip, h.klip@karakter.com