Nieuws

26 mei 2020

Behandelen in Coronatijd: nieuwe fase

Vanwege de Coronamaatregelen zullen u en uw kind gedurende de afgelopen maanden vooral online contact met de behandelaren van Karakter hebben gehad. Dat betekende veel communicatie via het beeldscherm.

Lees meer
18 mei 2020

Nieuwe app beschikbaar voor crisisbedden

Voor professionals in de hoogintensieve zorg is nu een nieuwe app beschikbaar, met als resultaat snel inzicht waar de beschikbare crisisbedden zijn voor psychisch kwetsbare kinderen of jongeren in nood.

Lees meer
09 april 2020

Onderzoek naar impact coronacrisis op kwetsbare jeugd

Samen met partners is Karakter nationaal en internationaal onderzoek gestart naar de impact van de coronacrisis op kwetsbare kinderen en jongeren, om nu én in de toekomst beter om te kunnen gaan met deze situatie.

Lees meer
07 april 2020

Karakter Horst verhuist naar een nieuwe locatie in Venlo

Op onze nieuwe locatie in Venlo bieden we hoogspecialistische psychiatrische diagnostiek en behandeling aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar, waaronder ook kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Lees meer
30 maart 2020

Nieuwe website Karakter

U leest het goed. Per 30 maart 2020 hebben wij een nieuwe website. Hiermee hopen we beter te voldoen aan de informatiebehoefte van ouders, patiënten, zorgpartners en gemeenten.

Lees meer
18 maart 2020

Handleiding: beeldbellen met een behandelaar

Om afspraken zoveel mogelijk door te laten gaan, zullen behandelaren gebruik maken van beeldbellen. Karakter gebruikt hiervoor Microsoft Teams. Hoe werkt dat? Hoe neemt u deel aan een beeldbel-gesprek met een behandelaar? Volg hiervoor de volgende stappen.

Lees meer
15 maart 2020

Corona: Karakter blijft behandelen

Bij Karakter hebben we maatregelen genomen om de risico’s op het verspreiden van het coronavirus te beperken. Karakter volgt hierin het landelijke beleid: onze behandelaren werken waar dat mogelijk is vanuit huis. De behandelingen gaan zoveel mogelijk door, bij voorkeur telefonisch of via beeldbellen.

Lees meer
13 maart 2020

Karakter Uden gesloten wegens Corona

Als voorzorgsmaatregel om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen, is de locatie van Karakter in Uden gesloten.

Lees meer

Nieuwe website

Dit is de nieuwe website van Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie.

Lees meer