Samen STERK. voor Karakter

Wij, de ouders van Karakter, denken en beslissen volop mee. Zo verbeteren we samen voortdurend de zorg voor onze kinderen. STERK. heet het netwerk waarbinnen wij ons als ouders sterk maken voor Karakter.

Logo Sterk

Jouw ervaring helpt de zorg voor onze kinderen verder. Zo kun je bijvoorbeeld:

  1. Aan het einde van de behandeling de tevredenheidsenquête invullen. Zo help je Karakter te verbeteren voor ouders die na jou bij Karakter komen.

  2. Je ervaringen delen, bijv. door je verhaal te vertellen op de website of tijdens een bijeenkomst. Wil je dit, laat het je behandelaar weten. Ook kun je je ervaringen inzetten in het contact met andere ouders. Lees meer over ervaringsdeskundigheid

  3. Met een groep ouders meedenken over een bepaald onderwerp. Daarover lees je hieronder meer.

Astrid: "Karakter is top geweest voor mijn kind, maar ik heb ook ideeën hoe het nog beter kan."

Betrokken ouderraad

De stem van ouders krijgt formeel vorm in de ouderraad. Als medezeggenschapsorgaan praat de ouderraad met de Raad van Bestuur over allerlei onderwerpen. Deze worden de ene keer ingebracht door de ouders, de andere keer door Karakter. Karakter vindt de stem en inbreng van ouders essentieel.

Praat mee via het familieplatform

Natuurlijk kan niet iedereen mee-vergaderen en niet iedere ouder wíl dat ook. Daarom is er een online familieplatform: www.sterkkarakter.nu, geïnitieerd en gebouwd door de ouderraad.

In deze besloten omgeving, waar je alleen op uitnodiging aan mee kunt doen, kunnen we (als ouders onder elkaar) discussies voeren over onderwerpen waar jij iets over wilt zeggen, waar je tegenaan loopt, of waar je vragen over wilt stellen. De ouderraad neemt deze informatie en jouw mening dan mee in het overleg met Karakter. Je kunt op dit platform je mening geven, in je eigen tijd, gewoon thuis en online met gelijkgestemden. Samen zijn we STERKer en weten we meer dan alleen.

Meepraten? Meld je aan voor het platform: stuur een mail naar info@sterkkarakter.nu

Wat gebeurt er met mijn mening?

Jouw mening wordt gebruikt om Karakter te verbeteren. Een aantal voorbeelden:

  1. Bij de opzet van de website hebben ouders hun verhalen gedeeld en meegekeken, zodat het een site vol echte verhalen is geworden.

  2. Ouders vonden de behandelplannen moeilijk leesbaar. Door een toelichting toe te voegen en wat minder 'vaktaal' te gebruiken, is het plan toegankelijker geworden.

  3. Veel van onze kinderen zijn kwetsbaar, zeker als het om sociale media gaat. Ouders organiseerden samen met Karakter diverse ouderavonden over sociale media.

Folder ouderraad STERK

Meer participatiemogelijkheden:

Nieuwsbrief voor ouders

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Karakter, lees ervaringen van andere ouders en ontvang tips.

Aanmelden