Kwaliteit en TOPGGz

De kwaliteit van onze zorg moet goed zijn. Op deze pagina leest u hoe wij hiervoor zorgdragen.

TOPGGz-keurmerk

Voor sommige mensen die in behandeling zijn in de geestelijke gezondheidszorg blijkt een generieke behandeling niet voldoende. Bijvoorbeeld omdat de psychische problemen zeer ernstig, complex of zeldzaam zijn. Het TOPGGz-keurmerk laat zien waar patiënten voor deze hoogspecialistische diagnostiek en behandeling terecht kunnen.

Het Centrum Jonge Kind en de zorglijn autisme-ADHD (neurobiologische stoornissen) van Karakter Universitair Centrum zijn gecertificeerd met het TOPGGz-keurmerk.

Afdelingen met een TOPGGz-keurmerk voldoen aan strenge eisen. Deze afdelingen moeten aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht.

Het keurmerk wordt toegekend door de Stichting Topklinische GGz.

Kwaliteitsstatuut

In het kwaliteitsstatuut staat beschreven hoe Karakter de integrale zorg voor de individuele patiënt heeft georganiseerd, alsmede de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en onderlinge verhoudingen van de betrokken zorgverleners.

Hierin staat hoe wij de zorg aan patiënten hebben georganiseerd. Het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake, diagnostiek, behandeling, afsluiting en nazorg wordt erin beschreven. Ook staat erin wie verantwoordelijk is voor de behandeling.

HKZ-certificaat

Karakter is HKZ-gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit keurmerk wordt, op basis van onafhankelijk onderzoek, verleend door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).