Autisme-ADHD (neurobiologische stoornissen) - TOPGGz

Karakter is de landelijke expert op het gebied van autisme en ADHD. Wij helpen kinderen en hun ouders bij het vermoeden van deze complexe problematiek.

Ontwikkelingsstoornissen als ADHD en autisme komen aan het licht doordat kinderen zich op één of meer punten anders ontwikkelen dan hun leeftijdsgenoten. Ontwikkelingsstoornissen komen redelijk vaak voor: in elke klas van dertig kinderen zit gemiddeld één kind met een ontwikkelingsstoornis.

De zorglijn Autisme-ADHD is TopGGz-gecertificeerd. Dit is een belangrijke erkenning voor de kwaliteit van onze psychiatrische zorg op het gebied van autisme en ADHD. Afdelingen met een TOPGGz-keurmerk voldoen aan strenge eisen. Afdelingen moeten aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht.

Kennis delen

Wij vinden het belangrijk om onze kennis te delen met andere professionals (waaronder huisartsen, wijkteams, leerkrachten of intern begeleiders). Dit doen wij door trainingen, consultatie en onderwijs te bieden om zo het bewustzijn over deze problematiek te vergroten en uitleg te geven over de gevolgen van deze stoornissen in het dagelijkse leven.

Scholingsmogelijkheden voor professionals

  1. ADHD in de praktijk van de huisarts
  2. ADHD in de praktijk van de huisarts webinar
  3. E-learning vroegsignalering autisme
  4. Training vroegsignalering autisme

Bekijk het complete scholingsaanbod

Nieuwste inzichten

Innovatie heeft een belangrijke rol bij Karakter. Daarin koppelen wij uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek, behandeling en opleiding aan elkaar. Door continu in deze driehoek te werken, versterken we de kinder- en jeugdpsychiatrie en geven we vorm aan het academische karakter van onze organisatie.

Onderzoek voeding en ADHD

Kan bepaalde voeding helpen om symptomen van ADHD te verminderen?
Karakter, Triversum en RIVM doen hier onderzoek naar. Meer informatie over het TRACE onderzoek

Vijf belangrijke vragen over autisme
Klopt het dat steeds meer mensen autisme hebben en hoe weet je eigenlijk dat je autisme hebt?
Wouter Staal is kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar. In deze video geeft hij antwoord op de vijf belangrijkste vragen over autisme.

“Wij met ADHD zijn niet anders… we hebben alleen een aantal kwaliteiten meer dan anderen!”

Lees het interview met Cheyenne, deelnemer PROUD-studie.

Een overzicht van onze behandelingen:

Nieuwe website

Dit is de nieuwe website van Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie.

Lees meer