Consultatie: één telefoontje

Vermoedt u psychiatrische problemen bij kinderen of jeugdigen? Wilt u de signalen vroegtijdig onderkennen en bijdragen aan een effectieve behandeling? U kunt gebruik maken van onze specialistische kennis om u te ondersteunen bij screening, triage, diagnostiek of eventuele reguliere verwijzing. Belangrijk uitgangspunt is het principe van matched care: de beste zorg op de juiste plek.

Vrouw consultatielijn artsen min

Consultatielijn voor artsen
Op werkdagen tussen 9.00– 17.00 uur een kinder- en jeugdpsychiater die bij vragen direct beschikbaar is of dezelfde dag nog terugbelt of mailt:
088 654 54 54 of consultatielijn@karakter.com

Consultatielijn voor jeugdhulpprofessionals
Voor expertiseteams, wijkteams, GGD, gemeenten, vrijgevestigde (gz)psychologen, scholen, etc.

Op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur een gz-psycholoog die bij vragen direct beschikbaar is of dezelfde dag nog terugbelt of mailt: 088 654 54 99 of consultatielijnjhp@karakter.com

Crisis en spoedvragen

Bent u verwijzer en heeft u een patiënt die met spoed hulp nodig heeft, dan kunt u tijdens kantoortijden met de dichtstbijzijnde locatie bellen voor overleg.

Buiten kantoortijden zijn onze crisisafdelingen (high & intensive care units) telefonisch bereikbaar voor overleg en consultatievragen via de onderstaande telefoonnummers. Opnameverzoeken verlopen via de crisisdienst.

Almelo 0546 48 44 44
Ede 0318 67 66 11
Nijmegen 024 351 22 22

Bent u (ouder van) een patiënt, neem dan eerst contact op met uw huisarts/huisartsenpost, crisisdienst GGZ of crisisdienst Jeugdzorg. Zij kunnen de crisisafdelingen van Karakter inschakelen.

Nieuwsbrief voor professionals

Blijf op de hoogte van de activiteiten van Karakter en ontvang ons nieuws over zorg, kennis en onderzoek.

Aanmelden