Ouders dragen bij aan betere zorg

Als ouder kent u uw kind beter dan wie dan ook; daarom vindt Karakter de betrokkenheid van ouders enorm belangrijk. Het doel is dat de kennis en ervaringen van ouders en patiënten kunnen bijdragen aan betere zorg.

Ouders op gesprek min min

Hoe kun je bij Karakter participeren? Een overzicht

Ouderraad
De ouderraad praat met de raad van bestuur van Karakter over allerlei onderwerpen. Deze worden de ene keer ingebracht door de ouders, de andere keer door Karakter. De ouderraad is het formele medezeggenschapsorgaan van ouders. Daarnaast wil Karakter komend jaar werken aan de ontwikkeling van medezeggenschap van jongeren.

Familieplatform

De ouderraad beschikt over een online familieplatform waarop ouders in een besloten omgeving met elkaar discussies kunnen voeren over onderwerpen waar zij tegenaan lopen of waar zij vragen over willen stellen. De ouderraad neemt deze informatie en de mening van ouders dan mee in het overleg met Karakter.

Spiegelsessies

In een spiegelsessie vraagt een gesprekleider aan een groep ouders hoe ze de zorg en behandeling vinden. De behandelaren die de gezinnen kennen, zijn als toehoorders aanwezig, maar mogen alleen luisteren. Spiegelsessies leveren unieke informatie op die gebruikt kan worden om de zorg verder te verbeteren.

Ervaringsdeskundigen

Een ervaringsdeskundige is iemand die ervaring heeft gehad met psychische problematiek bij zichzelf of bij zijn kind, en dit inzet om anderen te ondersteunen.
Twee ervaringsdeskundigen vertellen waarom ervaringsdeskundigheid zo waardevol is:
- het verhaal van een ervaringsdeskundige ouder
- het verhaal van een ervaringsdeskundige patiënt

Thema-avonden

Enkele keren per jaar organiseert Karakter thema-avonden over verschillende onderwerpen, zoals op vakantie gaan of de eerste keer dat je kind naar de middelbare school gaat. Zodra er een thema-avond komt op de locatie waar uw kind in behandeling is (geweest), ontvangt u een uitnodiging.

Helpen met vernieuwing en verbetering van de zorg

Karakter heeft continue aandacht voor het verbeteren van de zorg. Uw ervaringen en ideeën helpen ons om verbetertrajecten beter in te richten en nog beter te kijken naar wat ouders en patiënten belangrijk vinden. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld bezig om de wachttijden te verminderen. Bij dit soort verbetertrajecten vinden wij het belangrijk dat ouders meedenken.

Patiënttevredenheidsonderzoek

In de zomer van 2019 is er op de Karakter locatie in Nijmegen een zogenaamde meetweek gehouden. Patiënten en ouders konden vragenlijsten invullen over de zorg en behandeling. Komend jaar wil Karakter bekijken hoe dit verder ontwikkeld kan worden.

Nieuwsbrief voor ouders

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Karakter, lees ervaringen van andere ouders en ontvang tips.

Aanmelden