Spiegelsessies: de blik van ouders en patiënten op onze zorg

Een spiegelsessie is een van de manieren die Karakter gebruikt om van ouders te horen hoe ze onze behandeling en zorg voor hun kind en hun gezin vinden. Ook behandelaren die bij het gezin betrokken zijn, zijn bij een spiegelsessie aanwezig, maar alleen als toehoorders.

Nieuwe ideeën
In een kringgesprek doen verschillende ouders hun verhaal: daarin komt van alles aan de orde. Wat voor behandelaren heel gewoon is, kan voor ouders of patiënten helemaal niet prettig zijn. Het is goed om dat te weten te komen. Zo leiden de ervaringen van ouders tot nieuwe ideeën om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren.

Open en ontspannen sfeer

Op dinsdagavond 1 oktober 2019 was er een spiegelsessie bij Karakter Intensief Behandelcentrum (IBC) Jeugd in Nijmegen. Meer dan vijftien ouders en een jongere namen in een open en ontspannen sfeer deel aan het kringgesprek. Als toehoorders luisterden ruim dertig behandelaren aandachtig en met belangstelling naar hun ervaringen. Er kwamen een aantal punten voor verbeteracties naar voren, waarmee Karakter aan de slag gaat.

Reacties van ouders op de spiegelsessie
“We vinden het erg positief dat Karakter zo'n avond organiseert om te kijken hoe de zorg nog verder verbeterd kan worden. Het is een kleine moeite om daar tijd voor vrij te maken.”

“Aangezien onze twee gezinsbehandelaren zoveel moois hebben bewerkstelligd met en voor ons gezin, was het fijn om tenminste iets terug te kunnen geven.”

“Een prettige sfeer waarbij iedereen zijn of haar zegje kon doen in antwoord op de heldere vragen. Ik hoop dat er met een aantal ideeën aan de slag gegaan kan worden.”

“Karakter luistert echt naar ouders en patiënten en wil daarvan leren. Bijzonder dat een organisatie zich zo kwetsbaar durft op te stellen. Dat getuigt van karakter!”

“Erg positieve bijeenkomst met een goede opkomst. Voor herhaling vatbaar.”

Als er een spiegelsessie gepland wordt op de locatie waar uw kind in behandeling is of was, dan krijgt u daarvoor van de behandelaar een uitnodiging.