Nieuws

29 juni 2020

Overijssel: extra stimulans intensieve thuisbehandeling

Beter worden doe je thuis, waar je ook verblijft! Dit jaar krijgt dit motto een extra stimulans in de regio Overijssel: intensieve thuisbehandeling (IHT) is het uitgangspunt en daarbij zijn klinische voorzieningen in Almelo en Zwolle (deels) omgebouwd naar een grotendeels opnamevervangend behandelaanbod.

Lees meer
25 juni 2020

Karakter gestart in Venlo

Karakter Horst is onlangs verhuisd naar een nieuwe locatie in Venlo. Josine van den Meijdenberg is als kinder- en jeugdpsychiater aan deze locatie verbonden en vertelt over de stap naar Venlo.

Lees meer
23 juni 2020

Jaarbeeld 2019: Verbinding

We blikken terug op een jaar waarin we ruim 8.000 patiënten in zorg hebben gehad en we meer dan 4.000 professionals hebben voorzien van diverse trainingen vanuit de Karakter Academie. Een jaar waarin twee van onze afdelingen het TOPGGz keurmerk ontvingen en er steeds meer kennis en kunde van Karakter beschikbaar is gekomen voor partners ...

Lees meer
18 mei 2020

Nieuwe app beschikbaar voor crisisbedden

Voor professionals in de hoogintensieve zorg is nu een nieuwe app beschikbaar, met als resultaat snel inzicht waar de beschikbare crisisbedden zijn voor psychisch kwetsbare kinderen of jongeren in nood.

Lees meer
09 april 2020

Onderzoek naar impact coronacrisis op kwetsbare jeugd

Samen met partners is Karakter nationaal en internationaal onderzoek gestart naar de impact van de coronacrisis op kwetsbare kinderen en jongeren, om nu én in de toekomst beter om te kunnen gaan met deze situatie.

Lees meer
07 april 2020

Karakter Horst verhuist naar een nieuwe locatie in Venlo

Op onze nieuwe locatie in Venlo bieden we hoogspecialistische psychiatrische diagnostiek en behandeling aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar, waaronder ook kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Lees meer
30 maart 2020

Nieuwe website Karakter

U leest het goed. Per 30 maart 2020 hebben wij een nieuwe website. Hiermee hopen we beter te voldoen aan de informatiebehoefte van ouders, patiënten, zorgpartners en gemeenten.

Lees meer
18 maart 2020

Handleiding: beeldbellen met een behandelaar

Om afspraken zoveel mogelijk door te laten gaan, zullen behandelaren gebruik maken van beeldbellen. Karakter gebruikt hiervoor Microsoft Teams. Hoe werkt dat? Hoe neemt u deel aan een beeldbel-gesprek met een behandelaar? Volg hiervoor de volgende stappen.

Lees meer
15 maart 2020

Corona: Karakter blijft behandelen

Bij Karakter hebben we maatregelen genomen om de risico’s op het verspreiden van het coronavirus te beperken. Karakter volgt hierin het landelijke beleid: onze behandelaren werken waar dat mogelijk is vanuit huis. De behandelingen gaan zoveel mogelijk door, bij voorkeur telefonisch of via beeldbellen.

Lees meer
13 maart 2020

Karakter Uden gesloten wegens Corona

Als voorzorgsmaatregel om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen, is de locatie van Karakter in Uden gesloten.

Lees meer