Nieuwe website Karakter

U leest het goed. Per 30 maart 2020 hebben wij een nieuwe website. Hiermee hopen we beter te voldoen aan de informatiebehoefte van ouders, patiënten, zorgpartners en gemeenten.

Bij de ontwikkeling van deze website hebben wij onze oren goed te luisteren gelegd bij ouders. Zij gaven aan dat meer overzicht, makkelijker zoeken en sneller vinden van informatie voor hen belangrijk is. Denk aan informatie over behandelingen bij Karakter, informatie over de locaties, informatie over aandoeningen en over wachttijden.

Door uitgebreid met ouders en behandelaren te toetsen en te testen, kwamen we in de afgelopen periode tot een steeds betere website. Een frisse, moderne site waar wij best trots op zijn!

We realiseren ons ook dat een website nooit af is. De komende periode zullen we deze steeds weer actualiseren en verfijnen. Heeft u aanvullingen of opmerkingen? Laat ons dit weten en stuur een mailtje naar Marketing & Communicatie via menc@karakter.com