Refereeravond 6 oktober: Ernstige psychiatrische aandoeningen bij adolescenten

Voor medewerkers in de hulp aan jeugd en in het onderwijs is er een online refereeravond over ernstige psychiatrische aandoeningen bij adolescenten. Deze wordt georganiseerd door de samenwerkende organisaties Accare, Ambiq, Dimence, Eleos, Karakter, Tactus, Trias en Vitree.

Dit keer niet live in het theater, maar wel online via livestream op dinsdag 6 oktober 2020 om 19.00 uur.

Wanneer ben je Manisch Depressief? Wat is het verschil tussen Psychose en Schizofrenie? Wat is de rol van medicatie? Op welke leeftijd kun je zo’n ernstige diagnose stellen? Antwoord op deze vragen en meer geeft Dr. Jeroen Terpstra tijdens deze refereeravond.

Tijdens de normale ontwikkeling kunnen symptomen voorkomen die kenmerkend zijn voor een (verhoogd risico op een) ernstige psychiatrische aandoening. Vooral jeugdigen met subklinische psychotische symptomen, maar ook jeugdigen die behoren tot een hoogrisicogroep op basis van familiaire belasting of een genetische afwijking hebben een verhoogd risico op een psychotische ontwikkeling. Jeugdigen met een eerste-graads familielid met schizofrenie of een bipolaire stoornis hebben respectievelijk een tien keer en acht keer zo groot risico om deze ziektes zelf te krijgen.

Psychotische symptomen kunnen een voorbijgaand ontwikkelingsfenomeen zijn dat geen behandeling behoeft. Zowel de ernst (intensiteit, frequentie en interferentie met functioneren) en het persisteren over langere tijd zijn signalen dat deze symptomen een voorloper kunnen zijn van een ernstige psychiatrische aandoening.
Door systemische informatie uit verschillende bronnen en levensterreinen mee te nemen kan beter onderscheid gemaakt worden tussen voorbijgaande ontwikkelingsfenomenen en psychiatrische stoornissen.

Aan het eind van de presentatie heb je:

  1. kennis over de incidentie en prevalentie van Bipolaire en Schizofrenie-spectrum Stoornissen bij adolescenten
  2. kennis over de diagnostiek van Bipolaire en Schizofrenie-spectrum Stoornissen bij adolescenten
  3. kennis over hoe Bipolaire en Schizofrenie-spectrum Stoornissen bij adolescenten Te onderscheiden van andere ernstige gedragsproblemen

Spreker
Dr. Jeroen Terpstra, psychiater (Psychiatrisch Expertise Centrum)

Programma

19.00 uur Inleiding
19.05 uur Presentatie bipolaire stoornis
19.45 uur Pauze
19.55 uur Presentatie schizofrenie
20:30 uur Vragen & afsluiting

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij VSR, FGzPt, NVvP, NIP/NVO en SKJ (in aanvraag). Je kunt alleen aanspraak maken op accreditatiepunten als je bent in- en uitgecheckt en de gehele presentatie hebt gevolgd.

Inschrijven

Inschrijven kan tot en met 5 oktober: klik hier om gratis in te schrijven.
Inschrijving is verplicht. Zonder persoonlijke toegangslink kun je niet deelnemen.
Inschrijving verloopt via Pynter, hiervoor maak je eenmalig een account aan (als je dat nog niet hebt).

De refereerbijeenkomsten worden gratis en met veel plezier aangeboden. Om de organisatie, kosten en veiligheid in de hand te houden, gelden er een aantal uitgangspunten:
Alle bijeenkomsten in 2020 vinden digitaal plaats.

  • Inschrijving verloopt via Pynter, hiervoor maakt u eenmalig een account aan of logt u in met uw bestaande account
  • Als u het inschrijfformulier heeft verzonden ontvangt u direct een activatiemail voor uw Pynter-account. Na het activeren ontvangt u een bevestiging van inschrijving op het opgegeven e-mailadres. Controleer dit goed. Ontvangt u de mail niet, dan zult u ook de toegangsmail voor de livestream niet ontvangen
  • Deelnemers die na 19.15 uur inchecken en deelnemers die niet uitchecken kunnen geen aanspraak maken op een bewijs van deelname en accreditatiepunten.