Subsidie voor onderzoek ADHD

Anderhalf miljoen euro subsidie voor onderzoek naar bio-psycho-sociale mechanismen die bij hele jonge kinderen tot ADHD leiden: mogelijke ingang voor preventie van ADHD.

Dit werd bekend gemaakt op 18 oktober 2019 door ZonMw binnen de subsidieoproep 'Langlopend cohortonderzoek naar vroege herkenning en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg'.

Preventie
ADHD heeft een grote invloed op het leven van een kind en het gezin. Huidige behandelingen kunnen de symptomen van ADHD verminderen maar niet genezen of de lange termijn uitkomsten substantieel verbeteren. Het is daarom cruciaal na te gaan hoe ADHD ontstaat en of preventie mogelijk is. Opvallend genoeg is preventie van ADHD een nauwelijks ontgonnen onderzoeksterrein.

Vroege bio-psycho-sociale processen

In dit onderzoek volgen we 700 kinderen vanaf 3 maanden tot 6 jaar (in de periode vóór het ontstaan van ADHD) om de vroege bio-psycho-sociale processen die gezamenlijk leiden tot ADHD te bepalen. Op basis van deze informatie ontwikkelen we een screeningstool waarmee we jonge kinderen kunnen identificeren die een hoog risico lopen op het ontwikkelen van ADHD. We voorspellen dat een substantieel deel van de kinderen dat later ADHD ontwikkelt als peuter forse problemen heeft met emotiebeheersing. Ook onderzoeken we of het ontstaan van ADHD op latere leeftijd kan worden voorkomen door ouders te trainen het kind emotiebeheersingsvaardigheden te leren middels Parent-Child Interaction Therapy (PCIT).

De projectaanvraag is nauw verbonden met het TRAILS-NEXT cohort (UMCG) en een gezamenlijk initiatief van hoofdaanvrager dr. Nanda Rommelse (Radboudumc, Karakter), projectleider dr. Catharina Hartman (UMCG; hoofdonderzoeker van het TRAILS-NEXT cohort), bestuurlijk voorzitter Mw. drs. Nienke Plass-Verhagen (Radboudumc), en mede-aanvragers dr. Petra Havinga (Radboudumc), dr. Janne Visser (JeugdGGZ Dimence), dr. Marjolein Luman (VU, Bascule), prof. dr. Sarah Durston en dr. Fleur Velders (UMCU), dr. Sandra Kooij (VU, PsyQ), dr. Rob Pereira (namens belangenvereniging Impuls & Woortblind) en Mw. Suzanne Boomsma (namens belangenvereniging Balans). Mw. Mariëlle Abrahamse en Mw. Frederique Coelman zijn betrokken vanuit hun deskundigheid met PCIT.