TOPGGz keurmerk meerwaarde voor patiënten

Het Centrum Jonge Kind (de zorglijn Infants) en de Zorglijn Autisme-ADHD (Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen) hebben op 26 juni jl. het TOPGGz keurmerk ontvangen van de Stichting Topklinische GGz. Deze afdelingen zijn onderdeel van expertisecentrum Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie.

4 autisme ass zorglijn autisme adhd fabiennedeboerphotography 6898

ADHD en autisme

Gigi van de Loo, kinder- en jeugdpsychiater en manager behandelzaken: “Wij zijn blij met het behalen van dit keurmerk voor de zorglijn Autisme-ADHD, maar het zijn vooral de patiënten en ouders die ons als team elke dag weer motiveren om onze topzorg te behouden, te versterken, te optimaliseren. Voor de patiënten betekent dit dat wij de mogelijkheid krijgen om nieuwe, innovatieve vormen van behandeling te kunnen ontwikkelen en aanbieden. Als al alles geprobeerd lijkt, hebben wij vaak nog een andere insteek. Daarnaast helpt het keurmerk ons om onze kennis te blijven delen met andere professionals waardoor ook bij andere organisaties en bij de huisarts betere kennis van autisme en ADHD zal zijn, wat voor alle patiënten en hun ouders effect kan hebben.“

Ontwikkelingsstoornissen als ADHD en autisme komen aan het licht doordat kinderen zich op een of meer punten anders ontwikkelen dan hun leeftijdsgenoten. Ontwikkelingsstoornissen komen redelijk vaak voor, in elke klas van dertig kinderen zit gemiddeld een kind met een ontwikkelingsstoornis. Bij de kinderen en jongeren die bij Karakter in diagnostiek en behandeling komen is er altijd sprake van een vermoeden van ADHD of Autisme. In 85% van de gevallen vaak aangevuld met vermoedens van angst, trauma, stemming, suïcidaliteit of forse gedragsproblemen. Hier is dus het inzetten van academische zorg en maatwerk van belang. De patiënten krijgen grondige diagnostiek, volgens evidence based standaarden, maar we durven ook out-of-the box te denken en innovatieve methoden te ontwikkelen.Meer lezen over “de weg naar het keurmerk toe Autisme-ADHD”

Centrum Jonge Kind

Dr. Martine van Dongen-Boomsma: “De landelijke, hoogspecialistische en academische ontwikkeling die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt, weerspiegelt mogelijk een erkenning dat het Centrum Jonge Kind betrouwbaar en degelijk is, het geeft zeker aan dat wat we bieden in een enorme behoefte voorziet.”

Jonge kinderen met ernstige psychische kwetsbaarheid hebben het nodig dat er op een hoogspecialistische, geïntegreerde wijze wordt gekeken naar de (vaak) ernstige problemen, die hun ontwikkeling belemmeren. Jonge kinderen zijn kwetsbaar, maar bevinden zich tegelijk in de meest kansrijke levensfase om ontwikkelingssprongen te kunnen maken.

Wij geven antwoord op de vraag van ouders wat maakt dat hun kind een moeizame ontwikkeling laat zien. En we geven advies op maat over hoe deze ontwikkeling gestimuleerd kan worden. Een behandeling die hier of elders kan plaatsvinden, of een inspanning wordt van meerdere netwerkpartners. Behandeling vanuit ons Centrum is altijd maatwerk, waarbij wij gebruik maken van een hoogspecialistisch en breed aanbod dat we op de behoefte van kind en ouders aanpassen. Naast hoogspecialistische diagnostiek en behandeling, biedt het Centrum Jonge Kind daarom laagdrempelig maar hoogspecialistische consultatie, zet vol in op kennisontwikkeling en kennisdeling, het doen van klinisch zinvol wetenschappelijk onderzoek en het bieden van scholing op allerlei manieren.

Meer over TOPGGz

Voor sommige mensen die in behandeling zijn in de geestelijke gezondheidszorg blijkt een generieke behandeling niet voldoende. Bijvoorbeeld omdat de psychische problemen zeer ernstig, complex of zeldzaam zijn. Het TOPGGz-keurmerk laat zien waar patiënten voor deze hoogspecialistische diagnostiek en behandeling terecht kunnen. Meer informatie: www.topggz.nl