Hoe ervaren jongeren de zorg bij Karakter in coronatijd?

De zorg aan onze patiënten is nogal veranderd met de komst van corona. Karakter wil graag weten hoe jongeren dit ervaren. Daarom hebben we in de zomer via een enquête een aantal vragen gesteld aan jongeren vanaf 12 jaar. Zevenenvijftig jongeren hebben de enquête ingevuld. Dit geeft ons enig inzicht in hoe jongeren de zorg tijdens de eerste coronagolf hebben ervaren.

Jongen 17 met phone op bed min

Evenveel contact
Zeventig procent van de jongeren heeft evenveel contact gehad met de behandelaar als voor de coronacrisis. De andere jongeren hadden óf meer óf minder contact. Door gebruik van beeldbellen, soms in combinatie met live contact, is het aantal contactmomenten gemiddeld hetzelfde gebleven.

Voor- en nadelen

Iets minder dan de helft van de jongeren heeft het contact met de behandelaar tijdens de eerste golf als minder prettig ervaren. Dat komt onder andere doordat zij zich in een beeldbelgesprek niet altijd veilig genoeg voelen om emoties te uiten. Ook hebben jongeren thuis soms onvoldoende privacy om een beeldbelgesprek met de behandelaar te voeren. Als voordeel van beeldbellen noemen jongeren vooral de praktische kant: het kost geen reistijd en afspraken zijn makkelijker te plannen.

Toekomst

De helft van de jongeren zegt in de toekomst liever geen gebruik te maken beeldbellen voor behandelafspraken. De andere helft vindt het prima of heeft er geen mening over. Bij Karakter zijn we blij dat we via beeldbellen de zorg tijdens de lockdown wel door konden laten gaan. Uiteraard hebben we oog voor de nadelen. In de huidige situatie bekijken samen met u en uw kind wat de beste mix is van online en thuis- of poliklinisch behandelen.