Incredible Years

Ervaart u thuis problemen in de opvoeding en wilt u graag op een positievere manier met uw kind omgaan? Bent u gemotiveerd om de gedragsproblemen van uw kind aan te pakken? Dan kan deze training u hierbij helpen.

De Incredible Years oudertraining is een bewezen effectieve training waarbij u vaardigheden aanleert die helpen om de gedragsproblemen van uw kinderen verminderen.

Voor wie?

Deze training is voor ouders van jonge kinderen in de leeftijd van 3 t/m 8 jaar met gedragsproblematiek.

Wat kunt u met deze training bereiken?

  • Verbeteren van sociale en emotionele vaardigheden van uw kind: denk aan samenspel, delen, omgaan met emoties en gedrag, en het oplossen van problemen
  • Verminderen van gedragsproblemen zoals ongehoorzaamheid, dwingend gedrag, pestgedrag, liegen en gedrag, doorzetten, geduld bewaren, wachten en schoolse vaardigheden
  • Verstevigen van een positieve ouder-kind relatie
  • Vergroten van inzicht in het temperament en de ontwikkelingsmijlpalen van uw kind
  • Verbeteren van positieve communicatieve vaardigheden door coaching, prijzen, complimenten geven en verminderen van negatieve correctie en onnodige opdrachten
  • Vergroten van de gevoeligheid voor de behoeftes van het kind en vergroten van inlevingsvermogen in het kind
  • Vergroten van het sociale netwerk van het gezin en verbeteren van de relatie met school
  • Vergroten van vaardigheden in het oplossen van problemen en omgaan met emoties bij ouders


Hoe ziet de training eruit?
Er zijn 18 wekelijks bijeenkomsten van elk 2 uur.
De groep wordt geleid door 2 behandelaren van Karakter.
U als ouders neemt bij voorkeur samen deel, afzonderlijke deelname of deelname met een andere belangrijke betrokkene is ook mogelijk.
U doet kennis en vaardigheden op via het bekijken van videomateriaal, onderlinge discussie, rollenspel en oefeningen in de thuissituatie.
Uitwisseling van ervaringen met andere ouders. U kunt hierdoor veel steun en (h)erkenning ervaren.

Eigen bijdrage
Bij de training gebruiken we het boek Pittige Jaren van C. Webster-Stratton. U kunt dit boek in veel gevallen lenen bij de locatie. U kunt het boek ook zelf aanschaffen. De kosten zijn dan € 40,--. Overige materialen worden gratis ter beschikking gesteld.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over deze training? Wilt u weten wanneer de eerstvolgende training start?
Uw coördinerend behandelaar kan u meer vertellen.
De trainingen worden gegeven bij de regio Gelderland en bij het Universitair Centrum van Karakter (Nijmegen).
Meer informatie over Incredible Years: www.incredibleyears.com

Een overzicht van onze behandelingen: