IBC Jeugd info verwijzers

Je voelt je onbegrepen, je hebt ernstige problemen met je familie, vrienden en op school. Niemand begrijpt wat het is om een psychiatrisch probleem te hebben. Het Intensief Behandel Centrum Jeugd biedt jou en andere jongeren een passende behandeling zonder klinische opname. Uitgangspunt: Thuis moet het gebeuren! Behandeling vindt zoveel mogelijk binnen het eigen gezin en je sociale omgeving plaats. Het IBC Jeugd is er voor normaal begaafde jongeren van 12- 18 jaar met ernstige psychiatrische problematiek.

Intensief behandelen doen we thuis
Het uitgangspunt is dat jongeren met ernstige psychiatrische problematiek die zwaar ontregeld zijn, thuis worden behandeld en niet meer automatisch worden opgenomen in de kliniek. Je krijgt een zeer intensieve psychiatrische behandeling in je thuissituatie waardoor jij en je ouders weer grip op jullie leven krijgen. Ook je sociale netwerk en school worden hierbij actief betrokken. In geval van nood of twijfel is hulp 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor jou en je ouders.

Hoe werkt het Intensief Behandel Centrum Jeugd?
Na aanmelding via de huisarts, specialist of het sociaal wijkteam vindt de intake plaats. Samen met jou en je ouders maken wij een keuze voor de behandeling die op dat moment het best past bij je hulpvraag en die van het gezin. Het is mogelijk dat wij een indicatie voor Intensive Home Treatment geven of in het geval van een acute situatie kan er besloten worden dat een korte opname, High Intensive Care, het beste is.

Intensive Home Treatment
Na het kennismakingsgesprek starten we met de zeer intensieve thuisbehandeling en stellen we het behandelplan vast waarin duidelijke doelen staan.
In het begin van de behandeling komen er twee gezinsbehandelaars gemiddeld vier keer per week bij je thuis. Op dagen dat er geen behandelaars in het gezin zijn, is er altijd telefonische coaching door de gezinsbehandelaar en is er 24/7 bereikbaarheid voor ernstige acute situaties. Iedere maand volgt er een evaluatie van het behandelplan en gemiddeld duurt dit traject vier maanden. Soms is het nodig dat je tijdelijk gebruik maakt van de High Intensive Care.

High Intensive Care

Het kan gebeuren dat er een acute psychiatrische crisis is en binnen twee uur na aanmelding kun je terecht voor een intake. Je wordt dan kort opgenomen op de High Intensive Care. Tijdens deze korte klinische opname van enkele dagen ben je niet alleen, één van je ouders is aanwezig en blijft constant bij je. Je ouders worden actief betrokken bij de behandeling door de gezinsbehandelaars, verpleegkundigen en sociotherapeuten die daar werken. Zodra de acute situatie stabiel is, mag je weer naar huis en bekijken we samen wat de best passende oplossing is.

Doel

We geven je inzicht in je problematiek en je leert hoe jij daarmee kunt omgaan. Maar daarin sta je niet alleen want we leren jou en je ouders om als gezin samen verder te gaan. Je hebt je familie, je vrienden en school nodig om verder te kunnen in het leven. Samen werken we aan je toekomst!

Meer informatie?

Karakter Universitair Centrum - Intensief Behandelcentrum Jeugd
Reinier Postlaan 12, Nijmegen t. 024 351 22 22