Bijdragen aan preventie om groeiende vraag naar jeugdhulp te verminderen

Zorgorganisaties en gemeenten zijn het met elkaar eens: graag zouden ze zien dat de vraag naar jeugdhulp in de volle breedte afneemt. Ook als Karakter willen wij bijdragen aan een maatschappij waarin meer kinderen onder de noemer ‘normaal’ vallen en er minder verbijzonderd wordt.

Hulpvraag voorkomen
Niet voor niets is de term ‘normalisatie’ trending geworden in de ggz. Want als we kijken naar de omvang van de groep kinderen en jongeren met de echt complexe problematiek dan is die relatief gering. Tegelijkertijd zien we een almaar groeiende vraag naar jeugdhulp. Willen we de grote toevloed aan nieuwe patiënten een halt toe roepen, dan moeten we veel meer aan de voorkant opereren. In de dagelijkse leefwereld van de kinderen. Niet pas als er problemen zijn maar juist voorkomen dat er een hulpvraag ontstaat. Dat vraagt om systeemveranderingen op meerdere terreinen: schoolsysteem, financiële systemen, scheiding zorg en onderwijs opheffen, hoe we kijken als burgers tegen normaal/abnormaal. En dan kom je uit bij preventie.

Breedmaatschappelijke samenwerking

Een mooie gedachtegang, maar daar kunnen en willen we natuurlijk niet alleen mee aan de slag. Hiervoor is een breedmaatschappelijk netwerk van burgers en professionals nodig. Met dat netwerk kunnen we die maatschappelijke impact leveren. Hiervoor zijn we een samenwerking aangegaan met de GGD Gelderland-Zuid, gemeente Nijmegen, het Radboudumc en het samenwerkingsverband Stromenland rondom het thema Mentale Gezondheid. We onderzoeken nu waar wij als partners vanuit verschillende domeinen op in moeten zetten. Welke boodschap brengt een zorgprofessional, onderwijzer of sportcoach als het gaat over mentale gezondheid en ‘lekker in je vel zitten’? En waar moet die boodschap veranderen of juist versterkt worden? Door samen op te trekken willen we de preventiegedachte gemeengoed laten worden in stad, dorp en wijk.

Meer weten over deze samenwerking? Neem contact op met Maud Plouvier, m.plouvier@karakter.com